Tą stronę przegląda teraz 5 gości ✩ Lista najlepszych

Nazwy miesięcy po angielsku

January – styczeń
February – luty
March – marzec
April – kwiecień
May – maj
June – czerwiec
July – lipiec
August – sierpień
September – wrzesień
October – październik
November – listopad
December – grudzień

Ważną zasadą, dotyczącą pisowni miesięcy po angielsku jest pisanie ich zawsze z wielkiej litery.

Zwroty związane z nazwami miesięcy:

in Julyw lipcu
Na przykład: In July is hot. W lipcu jest gorąco. He was born in December. On urodził się w grudniu.

W języku angielskim bardzo często stosowane są następujące skróty w nazwach miesięcy:

January – Jan
February – Feb
March – Mar
April – Apr
May – May
June – June (Jun)
July – July (Jul)
August – Aug
September – Sep
October – Oct
November – Nov
December – Dec

Zwroty przydatne przy opisie pogody w różnych miesiącach i porach roku znajdziecie tutaj.