Numbers – jak jest po angielsku?

Tą stronę przegląda teraz 3 gości

Jak jest po angielsku?

Numbers – tłumaczenie i wymowa.

How many? Ile? (dla rzeczowników policzalnych)
zero zero
one jeden
two dwa
three trzy
four cztery
five pięć
six sześć
seven siedem
eight osiem
nine dziewięć
ten dziesięć
eleven jedenaście
twelve dwanaście
thirteen trzynaście
fourteen czternaście
fifteen piętnaście
twenty dwadzieścia
twenty two dwadzieścia dwa
thirty trzydzieści
thirty one trzydzieści jeden
thirty three trzydzieści trzy
forty czterdzieści
fifty pięćdziesiąt
sixty sześćdziesiąt
seventy siedemdziesiąt
eighty osiemdziesiąt
ninety dziewięćdziesiąt
a hundred sto
a thousand tysiąc
two thousand dwa tysiące
1,250 1,250
2,300 2,300
4,800 4,800
5,600 5,600
6,900 6,900
22,100 22,100
35,800 35,800
45,300 45,300
56,700 56,700
64,850 64,850
7,500 7,500
8,270 8,270
9,400 9,400
75,000 75,000
82,500 82,500
93,400 93,400
10,500 10,500
156,722 156,722
1,243,700 1,243,700
3,500,000 3,500,000
liter, liters litr, litry
one liter jeden litr
meter, meters metr, metry
a meter metr
kilometers kilometry
gram, grams gram, gramy
a gram gram
kilo, kilos kilogram, kilogramy
a kilo kilogram
How much? Ile? (dla rzeczowników niepoliczalnych)
What? Co?
cost, costs kosztawać, kosztuje
it to
How much does it cost? Ile to kosztuje?
What does it cost? Ile to kosztuje?
Odsłuchaj całość Numbers

Liczby po angielsku (z wymową) dostępne są tutaj.