Rozdział 1. At the Zoo

☞ Informacja dla nauczycieli

Sytuacje

R1. Donkeys
R1. Donkeys
Donkeys have got four legs and a big head with two long ears ...
R1. What animals do you like?
What animals do you like, Tom? I like birds. They’re beautiful ...
R1. A favourite animal
Have you got a favourite animal? Yes, I have. It's a zebra ...
R1. A small zoo
How many tigers are in this zoo? Four ...
R1. What colour are the birds?
What colour are the birds? They're blue ...
R1. A monkey in the tree
Ann, there is a monkey in the tree. Where is the monkey? ...
R1. What a beautiful animal!
Which animal is in the water? I can't see ...

Teoria

R1. Czasownik "to be", "like"
R1. Czasownik “to be”, “like”
I am, you are, he/she/it is ...
R1. Pytania i przeczenia
Do you like animals? Have you got a dog? ...
R1. Liczba mnoga rzeczownika
bird – birds, child – children, mouse – mice ...

Słówka

R1. Słówka 1
R1. Słówka 1
animal, bear, beautiful, bee, big ...
R1. Słówka 2
donkey, duck, ear, elephant, favourite ...
R1. Słówka 3
here, hippo, horse, how, how many ...
R1. Słówka 4
now, one, pet, polar bear, right ...
R1. Słówka 5
this, three, tiger, tree, two ...

Ćwiczenia

R1. Wpisz brakujące wyrazy
R1. Wpisz brakujące wyrazy
There is one ...
R1. Odpowiedz na pytania
Where is the hippo? ...
R1. Prawda czy fałsz
Lions can fly. (Yes/No) ...
R1. Wymowa słówek
piękny, tutaj, jaszczurka ...
R1. Rozumienie tekstu
Have you got a favourite animal? ...

Wkrótce również nowy rozdział: What are you eating?