Rozdział 1. At the Zoo

Sytuacje

R1. 🄳 Donkeys
R1. 🄳 Donkeys
Donkeys have got four legs and a big head with two long ears ...
R1. 🄳 What animals do you like?
What animals do you like, Tom?
I like birds. They’re beautiful ...
R1. 🄳 A favourite animal
Have you got a favourite animal?
Yes, I have. It's a zebra ...
R1. 🄳 A small zoo
How many tigers are in this zoo? Four ...
R1. 🄳 What colour are the birds?
What colour are the birds?
They're blue ...
R1. 🄳 A monkey in the tree
Ann, there is a monkey in the tree.
Where is the monkey? ...
R1. 🄳 What a beautiful animal!
Which animal is in the water? I can't see ...

Teoria

R1. 🄶 Czasownik "to be", "like"
R1. 🄶 Czasownik “to be”, “like”
I am, you are, he/she/it is ...
R1. 🄶 Pytania i przeczenia
Do you like animals? Have you got a dog? ...
R1. 🄶 Liczba mnoga rzeczownika
bird – birds, child – children, mouse – mice ...

Słówka

R1. 🅂 Słówka 1
R1. 🅂 Słówka 1
animal, bear, beautiful, bee, big ...
R1. 🅂 Słówka 2
donkey, duck, ear, elephant, favourite ...
R1. 🅂 Słówka 3
here, hippo, horse, how, how many ...
R1. 🅂 Słówka 4
now, one, pet, polar bear, right ...
R1. 🅂 Słówka 5
this, three, tiger, tree, two ...

Ćwiczenia

R1. ✍ Uzupełnij zdania
R1. ✍ Uzupełnij zdania
There is one ...
R1. ✍ Odpowiedz krótko na pytania
Where is the hippo? ...
R1. 📖 Prawda czy fałsz
Lions can fly. (True/False) ...
R1. 🗣 Wymów po angielsku
piękny, tutaj, jaszczurka ...
R1. 📖 Odpowiedz tak lub nie
Have you got a favourite animal? (Yes/No) ...