Niemiecki

W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych (Modalverben)

modalneniemiecki

können (móc, umieć, potrafić)
müssen (musieć)
wollen (chcieć)
sollen (mieć powinność, obowiązek)
dürfen (mieć pozwolenie)
mögen (lubić)

Odmiana czasowników modalnych (nieregularna):

können
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie/Sie können
müssen
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie/Sie müssen
wollen
ich will
du willst
er/sie/es will
wir wollen
ihr wollt
sie/Sie wollen
sollen
ich soll
du sollst
er/sie/es soll
wir sollen
ihr sollt
sie/Sie sollen
dürfen
ich darf
du darfst
er/sie/es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie/Sie dürfen
mögen (lubić)
ich mag
du magst
er/sie/es mag
wir mögen
ihr mögt
sie/Sie mögen
mögen (chcieć, tryb przypuszczający)
ich möchte
du möchtest
er/sie/es möchte
wir möchten
ihr möchtet
sie/Sie möchten