Przedimki „a, an, some” oraz „the” w angielskim

Przedimki (articles) – zasady użycia Przedimki w j. angielskim występują przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Dzielimy je na dwie grupy: Przedimki określone „a”, „an” lub „some” Przedimek nieokreślony wstawiamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, kiedy po raz pierwszy o czymś mówimy. To, czy użyjemy „a” czy „an” zależy od tego czy podczas wymowy …

Przedimki „a, an, some” oraz „the” w angielskim Czytaj więcej »