Artykuł publicystyczny po angielsku

Artykuł publicystyczny – angielski matura W artykule publicystycznym autor wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego. Artykuł może zawierać́ elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę̨ faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę̨ kształtowania opinii czytelników. Celem artykułu jest nie tylko rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii, ale również poruszenie czytelnika, przyciągnięcie treścią, zainspirowanie do działania i/ …

Artykuł publicystyczny po angielsku Czytaj więcej »