Czasowniki modalne w angielskim

Czasowniki modalne – zasady i tabelka Czasowniki modalne służą do opisywania możliwości, umiejętności, życzeń, próśb, zakazów oraz nakazów. Czasowniki modalne łączy kilka cech: – występujący po nich czasownik jest zawsze w formie bezokolicznika, np. I can dance. (Potrafię tańczyć.); – dla wszystkich osób mają tylko jedną formę, np. I can, You can, He can; – …

Czasowniki modalne w angielskim Czytaj więcej »