Dni tygodnia

Wybór polskiego znaczenia dni tygodnia, np.: Czy Friday to niedziela?