jak jest po angielsku

At The Hotel

Jak jest po angielsku? At the Hotel – tłumaczenie i wymowa. evening wieczór Good evening Dobry wieczór a room pokój single jednoosobowy or czy double dwuosobowy A single or double room? Pokój jedno- czy dwuosobowy? How many? Ile? (dla rzeczowników policzalnych) days dni stay, will stay zostać, zostanie How many nights will you stay? Ile …

At The Hotel Czytaj więcej »