Jak i kiedy używać „much”, „many”, “a lot of”

Kiedy używamy „much”, „many”, „a lot of” Użycie much/many Główna zasada stosowania tych przysłówków jest następująca: Much/Many używamy najczęściej w zdaniach przeczących i pytających. Przy czym „many” używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, np.: How many animals are there? natomiast „much” o niepoliczalnych, np.: How much does it cost? Użycie – a lot of „A …

Jak i kiedy używać „much”, „many”, “a lot of” Czytaj więcej »