kiedy używać some any

Jak i kiedy używać „some”, „any”

Kiedy używamy „some”, a kiedy „any” oraz ćwiczenie „Some” i „any” służą do wyrażenia bliżej nieokreślonej ilości. Używa się ich zarówno z rzeczownikami policzalnymi (people – ludzie, books – książki, sweets – cukierki), jak i niepoliczalnymi (coffee – kawa, meat – mięso, rice – ryż) w liczbie mnogiej. Polecamy: Tłumaczenie zwykłe, a tłumaczenie przysięgłe Zastosowanie …

Jak i kiedy używać „some”, „any” Czytaj więcej »