„Neither… nor” – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja „neither… nor” (ani…, ani…) Mogą w niej występować rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz zaimki. Konstrukcja ta stosowana jest w celu zestawienia ze sobą dwóch (lub więcej) negatywnych koncepcji i może być stosowana zarówno w zdaniach pojedynczych, jak i złożonych. Używając „neither… nor” należy uważać, żeby nie popełnić błędu podwójnej negacji, ponieważ wyrażenie „neither… nor” już …

„Neither… nor” – konstrukcja i przykłady Czytaj więcej »