Liczebniki porządkowe po angielsku z wymową

Liczebniki porządkowe po angielsku oraz skróty Liczebniki porządkowe (ang. Ordinal Numbers) odpowiadają na pytanie „który” i określają kolejność w jakiej coś się pojawia. W języku angielskim liczebniki te tworzymy poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –th. Wyjątek stanowią angielskie liczebniki pierwszy, drugi oraz trzeci, które tworzy się w sposób nieregularny i trzeba się ich po …

Liczebniki porządkowe po angielsku z wymową Czytaj więcej »