Mowa zależna – zasady i przykłady

Mowa zależna (Reported Speech) – zasady tworzenia jest relacjonowaniem wypowiedzi innych osób poprzez jej sparafrazowanie Np. He said that he was waiting for her. Powiedział, że na nią czekał. W języku angielskim przy tworzeniu mowy zależnej należy pamiętać o: – konieczności opuszczenia znaków interpunkcyjnych wskazujących na obecność cytatu takich jak dwukropek i cudzysłów – zmianie …

Mowa zależna – zasady i przykłady Czytaj więcej »