Odmiana czasownika to have

Wybór właściwej formy czasownika „to have”, np.: ____ you got a computer?