Odmiana czasownika to be

Wybór własciwej formy czasownika „to be”, np.: You ____ interested in shopping.