Czasownik „to do” – odmiana

Odmiana czasownika posiłkowego „to do” Czasownik posiłkowy „to do” jest niezbędny do tworzenia form czasów oraz innych konstrukcji występujących w gramatyce. Czasownik ten nie ma własnego znaczenia w zdaniach, pełni on raczej funkcję pomocniczą występując z innymi czasownikami. Czasownik posiłkowy to do jest jednym z najważniejszych czasowników posiłkowych w języku angielskim. Jego głównym zastosowaniem jest …

Czasownik „to do” – odmiana Czytaj więcej »