Past Continuous – budowa, zastosowanie i ćwiczenia

Czas Past Continuous w języku angielskim Past Continuous jest czasem przeszłym ciągłym, niedokonanym. Przykłady zdań: Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające I was watching TV at 7 p.m. I was not watching TV at 7 p.m.(I wasn`t watching TV at 7 p.m.) Was I watching TV at 7 p.m.? You were …

Past Continuous – budowa, zastosowanie i ćwiczenia Czytaj więcej »