Past Perfect – budowa zdania i ćwiczenia

Past Perfect – budowa zdania Past Perfect jest czasem przeszłym dokonanym, stosowanym jako odpowiednik czasu Present Perfect w przeszłości. Budowa zdania w czasie Past Perfect: Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające I had learned how to swim before 1999. I had not learned how to swim before 1999.(I hadn`t learned how …

Past Perfect – budowa zdania i ćwiczenia Czytaj więcej »