Przymiotniki – lista

Przymiotniki w angielskim Przymiotniki odpowiadają na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?” i stosowane są w celu określenia cech jakiejś osoby, zwierząt lub rzeczy, np. an interesting book (interesująca książka). Przymiotniki w języku angielskim są nieodmienne i możemy rozpoznać je po charakterystycznych końcówkach, które dodaje się do innych części mowy (czasowników lub rzeczowników). Lista przymiotników i typowe …

Przymiotniki – lista Czytaj więcej »