passiv voice

Strona bierna

Strona bierna (passive voice) w języku angielskim Kiedy używamy passive voice, czyli strony biernej? kiedy nie wiadomo, lub nie jest ważne, kto dokonuje danej czynności gdy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje do wyrażenia rzeczy w sposób bardziej sformalizowany oraz przy oficjalnych instrukcjach i rozkazach Ogólny schemat budowy zdania w stronie …

Strona bierna Czytaj więcej »