„Unless” – konstrukcja, użycie i zdania

Konstrukcja i użycie spójnika „unless” Spójnik „unless” występuje w zdaniach warunkowych wszystkich trzech typów. Jego znaczenie to: „chyba, że”, „jeżeli nie”, „o ile nie”. Zdanie podrzędne z tym spójnikiem może zastąpić zdanie z „if” oraz czasownikiem w formie przeczenia. Używając tego słowa należy pamiętać, że zawiera ono w sobie przeczenie, co oznacza, że w przypadku …

„Unless” – konstrukcja, użycie i zdania Czytaj więcej »