Pytania szczegółowe – wh questions

Wybór właściwego zaimka w pytaniu szczegółowym, np.: ____ do you go home?