pytania wh-questions

Zaimki pytające i pytania szczegółowe „Wh-questions”

Czym są pytania szczegółowe typu wh-questions Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych. Pytania przy ich użyciu tworzymy w sposób następujący: Zaimek pytający + czasownik + rzeczownik / reszta zdania Np. Who is it? – Kto to jest? Pytania typu „wh” rozpoczynają się od wyrazów takich, jak np.: what, who, where, czy how (kompletna tabela …

Zaimki pytające i pytania szczegółowe „Wh-questions” Czytaj więcej »