tlumaczeniez wykle a przysiegle

Tłumaczenie zwykłe, a tłumaczenie przysięgłe

Czym różnią się tłumaczenia zwykłe od tłumaczeń przysięgłych? 

Tłumaczenia zwykłe (inaczej: nieprzysięgłe) są najczęściej realizowaną formą przekładów. Mogą wykonywać je wszystkie osoby, które znają język obcy na odpowiednim poziomie. Zazwyczaj są dostarczane online, co przyspiesza i zmniejsza koszt realizacji przekładu.

Tłumaczenia przysięgłe (inaczej: poświadczone lub uwierzytelnione) są szczególnym rodzajem tłumaczeń specjalistycznych, których mogą dokonywać jedynie tłumacze przysięgli. Są nimi osoby, które spełniły ustawowe kryteria formalne, zdały ściśle określony egzamin ze znajomości języka obcego i zostały zaprzysiężone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co ważne, tłumaczenia przysięgłe muszą być przygotowywane w formie pisemnej oraz opatrzone odręcznym podpisem, pieczęcią i zaświadczeniem tłumacza o zgodności przekładu z dokumentem źródłowym. 

Kiedy wybrać tłumaczenie zwykłe, a kiedy tłumaczenie przysięgłe?

Z punktu widzenia firmy lub osoby zlecającej przekład, najważniejszą różnicą między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest cel ich przygotowania. 

Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne, gdy przekładu wymagają dokumenty, które mają oficjalny charakter oraz mogą być przedkładane przed organami państwowymi (np. sąd, policja, prokuratura, urząd stanu cywilnego, urząd skarbowy) oraz instytucjami finansowymi (np. bank, firma ubezpieczeniowa). W tym kontekście ogromną przewagą tłumaczenia przysięgłego jest fakt, że tłumacz ponosi odpowiedzialność za niestaranne lub niekompetentne wykonanie przekładu. 

Przykładami dokumentów wymagających tłumaczenia przysięgłego są np. akty notarialne, pisma sądowe, umowy, dokumenty tożsamości czy różnego rodzaju oficjalne zaświadczenia. Do tej grupy należą też mniej oczywiste materiały takie jak oferty handlowe, dokumentacja medyczna czy certyfikaty zawodowe.

Tłumaczenia zwykłe można natomiast wybrać w każdej innej sytuacji. A zatem w ten sposób mogą być tłumaczone np. listy, artykuły, ulotki, katalogi, strony internetowe czy teksty marketingowe.

Zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i przysięgłe powinny być wykonywane ze starannością, dokładnością i terminowością. W biurze tłumaczeń Itamar Group przykładamy do tego dużą wagę, ponieważ chcemy, żeby każdy nasz przekład był wysokiej jakości merytorycznej, poprawny językowo i wykonany na czas. 

Z tego powodu do każdego zlecenia – z bazy prawie 700 sprawdzonych tłumaczy z około 40 języków – dobieramy wykonawców, którzy mają również niezbędną wiedzę branżową lub dziedzinową. A dodatkowo naszym klientom dajemy gwarancję jakości, poufności, terminu i niezmienności ceny. Dysponujemy także polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla biur tłumaczeń.