Gramatyka

W module Gramatyka dostępne są podstawy gramatyki języka anielskiego przeznaczone dla rozpoczynających naukę i średnio-zaawansowanych. Znajduje się tutaj na przykład:

  • odmiana czasownika to be, odmiana czasownika to have (got), odmiana czasownika to do, oraz czasowniki modalne i phrasal verbs (tzw. angielskie frazale);
  • angielskie czasy (m.in.: Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple i Past Continuous);
  • angielskie przedimki i przyimki czasu;
  • użycie some/any, much/many, so/such, must/have to;
  • konstrukcja there is/there are, neither… nor i konstrukcja unless;
  • strona bierna i mowa zależna.

Liczebniki porządkowe po angielsku z wymową

Liczebniki porządkowe po angielsku oraz skróty Liczebniki porządkowe (ang. Ordinal Numbers) odpowiadają na pytanie „który” i określają kolejność w jakiej coś się pojawia. W języku angielskim liczebniki te tworzymy poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –th. Wyjątek stanowią angielskie liczebniki pierwszy, drugi oraz trzeci, które tworzy się w sposób nieregularny i trzeba się ich po …

Liczebniki porządkowe po angielsku z wymową Czytaj więcej »

Zaimki osobowe w angielskim – tabela i ćwiczenia

Angielski – zaimki osobowe (tabela) Zaimki osobowe mają dwie formy, w zależności od tego, na jakiej pozycji w zdaniu występują. Rozróżniamy zatem zaimki osobowe w mianowniku (obligatoryjna część zdania w języku angielskim) oraz  w dopełnieniu (odpowiadające na pytania „kogo?”, „co?”). Tabela z angielskimi zaimkami osobowymi wydrukuj (pdf) Odmiana zaimków osobowych w mianowniku: Zaimek osobowy Tłumaczenie …

Zaimki osobowe w angielskim – tabela i ćwiczenia Czytaj więcej »

Czasownik „to do” – odmiana

Odmiana czasownika posiłkowego „to do” Czasownik posiłkowy „to do” jest niezbędny do tworzenia form czasów oraz innych konstrukcji występujących w gramatyce. Czasownik ten nie ma własnego znaczenia w zdaniach, pełni on raczej funkcję pomocniczą występując z innymi czasownikami. Czasownik posiłkowy to do jest jednym z najważniejszych czasowników posiłkowych w języku angielskim. Jego głównym zastosowaniem jest …

Czasownik „to do” – odmiana Czytaj więcej »

„To be” – odmiana, pytania, przeczenia

Odmiana czasownika „to be” (być) Czasownik „to be” (czyli „być”) oraz jego odmiana to jedno z podstawowych zagadnień gramatyki języka angielskiego. To be jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że odmieniany przez osoby przyjmuje kilka możliwych form. Używany jest także jako czasownik posiłkowy (operator) w czasie Present Continuous. Umiejętność jego odmiany i znajomość zasad użycia jest …

„To be” – odmiana, pytania, przeczenia Czytaj więcej »

stopniowanie ćwiczenie

Stopniowanie przymiotników

Angielski – stopniowanie przymiotników Istnieją trzy rodzaje stopniowania przymiotników angielskich: 1) regularne 2) opisowe 3) nieregularne Przy stopniowaniu regularnym posługujemy się przyrostkami -er i -est. Końcówkę -er używamy w stopniu wyższym przymiotnika natomiast w stopniu najwyższym stosujemy końcówkę -est dodając przed czasownikiem słowo „the”, np.: old – older – the oldest (stary – starszy – …

Stopniowanie przymiotników Czytaj więcej »

Mowa zależna – zasady i przykłady

Mowa zależna (Reported Speech) – zasady tworzenia jest relacjonowaniem wypowiedzi innych osób poprzez jej sparafrazowanie Np. He said that he was waiting for her. Powiedział, że na nią czekał. W języku angielskim przy tworzeniu mowy zależnej należy pamiętać o: – konieczności opuszczenia znaków interpunkcyjnych wskazujących na obecność cytatu takich jak dwukropek i cudzysłów – zmianie …

Mowa zależna – zasady i przykłady Czytaj więcej »

passiv voice

Strona bierna

Strona bierna (passive voice) w języku angielskim Kiedy używamy passive voice, czyli strony biernej? kiedy nie wiadomo, lub nie jest ważne, kto dokonuje danej czynności gdy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje do wyrażenia rzeczy w sposób bardziej sformalizowany oraz przy oficjalnych instrukcjach i rozkazach Ogólny schemat budowy zdania w stronie …

Strona bierna Czytaj więcej »