Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności dotyczy strony english-online.pl

1. Administrator Twoich danych osobowych i sposób kontaktu.

Zbigniew Tarka, ul. Lisowska 22 lok.1, 01-820 Warszawa, e-mail: kontakt@english-online.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

2. Zakres, czas i cele przetwarzania przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna.

Wyświetlanie stron oraz statystyki Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące Twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci oraz dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: Twój adres IP, typ i język przeglądarki, system operacyjny używany przez urządzenie, czasy dostępu, lokalizację geograficzną, adres internetowy strony odsyłającej odwiedzane strony i podstrony Serwisu. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi: Google Analytics oraz Google AdSense, które rejestrują zachowanie użytkownika w Serwisie. Informację o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryny znajdziesz tutaj.
W celu świadczenia niektórych usług w Serwisie wymagane jest założenie Konta użytkownika, w tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe: nick (nazwa), adres e-mail oraz hasło i czas rejestracji/logowania. Rejestracja oraz podanie w jej trakcie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania Konta użytkownika.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu w którym zostały pozyskane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa lub do chwili usunięcia ich przez użytkowników.

Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych oświadcza, że ma ukończone 13 lat. Wyrażenie zgody zamiast dziecka, dopuszczalne jest wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego. (Art. 8 ust. 2 RODO)

3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: Art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 20 RODO

Swoje prawa możesz realizować przez zgłoszenie żądania wykorzystując dane kontaktowe powyżej.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Do ochrony danych osobowych stosujemy protokół SSL – to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych.

5. Pliki cookies.

Nasz Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z naszego serwisu, jeśli był on wcześniej odwiedzony przez użytkownika, uławiają rozwiązywanie ćwiczeń quizowych, informują o poprawnych i niepoprawnych odpowiedziach (WP-Pro-Quiz plugin) lub zachęcają do rozwiązania ćwiczeń (Popup Maker plugin).

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne za pośrednictwem: Google Analitics, Google AdSense.
Korzystamy z plików cookie, aby monitorować i zbierać informacje na temat sposobów w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do naszego Serwisu oraz w jaki z niego korzystają, co pozwala nam go optymalizować i przystosować je do potrzeb użytkowników. Korzystamy z usługi Google Analytics, która przechowuje pliki cookie na urządzeniu użytkownika, aby generować anonimowe raporty i zestawienia statystyczne. Google przechowuje takie informacje zgodnie z zasadami swojej polityki prywatności.
W naszym Serwisie staramy się umieszczać reklamy, które mogą zainteresować użytkowników. W tym celu korzystamy z serwisu Google AdSense. Pliki cookie związane z siecią AdSense można dezaktywować tutaj.

Możesz w każdej chwili wyłączyć, ograniczyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest tutaj.

6. Zmiany w polityce prywatności.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.