Przedimki „a, an, the” w angielskim – zasady oraz ćwiczenia

Tą stronę przegląda teraz 1 gość

Przedimki (articles) – zasady użycia

articles

Przedimki w j. angielskim występują przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Dzielimy je na dwie grupy:

Przedimki określone „a”, „an”.

Przedimek nieokreślony wstawiamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, kiedy po raz pierwszy o czymś mówimy. To, czy użyjemy „a” czy „an” zależy od tego czy podczas wymowy pojawia się na początku rzeczownika spółgłoska czy samogłoska (a car/an hour).

Jeżeli przed rzeczownikiem występuje przymiotnik, wówczas przedimek stoi przed przymiotnikiem, a to, czy będzie to „a”, czy „an” zależy od pierwszej litery przymiotnika (ponownie pod uwagę należy brać pierwszą literę słyszaną podczas wymowy) np. an orange juice (sok pomarańczowy).

UWAGA: Przedimka nieokreślonego „a”, „an” nie używa się przed:
– rzeczownikami w liczbie mnogiej,
– słowami określającymi ilość (many, some, itd.),
– rzeczownikami niepoliczalnymi,
– zaimkami dzierżawczymi.

Przedimki nieokreślone „the”.

Przedimek określony wstawiamy przed rzeczownikiem, w momencie, kiedy wiadomo o czym mówimy, kiedy dana rzecz/osoba została już wcześniej określona i jest już wszystkim znana. Np. This is a dog. (To jest pies). The dog is small. (Pies jest mały). Dodatkowo używamy go gdy mówimy o osobach, rzeczach, zjawiskach, które są niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju (the sun, the Baltic Sea).

UWAGA: Przedimka „the” nie używamy w przypadku: kontynentów, ulic, większości państw, które mają nazwę jednoczłonową, jezior, miast oraz pojedynczych szczytów górskich.

Ćwiczenia – articles

Swoją wiedzę z angielskich przedimków „a”, „an”, „the” sprawdzisz wkrótce w ćwiczeniu.