Opis obrazka po angielsku – zasady, zwroty i przykłady

Podziel się ze znajomymi:

Zadanie opisania obrazka pojawia się na maturze ustnej z języka angielskiego, ale też na innych egzaminach. Polega ono na dokładnym opisaniu zdjęcia, które zostało przez nas wylosowane. Po opisaniu obrazka pojawiają się trzy pytania nawiązujące do omawianej fotografii. Jak długo trwa zadanie opisu obrazu po angielsku? Zazwyczaj opis trwa około 4-5 minut. Przy opisywaniu obrazka (zdjęcia/ilustracji) należy posługiwać się czasem teraźniejszym Present Simple, natomiast do opisu czynności, które dzieją się na obrazku – Present Continuous. Poniżej dwa przykłady – obrazki do opisania po angielsku.

Przykład nr 1 opisu obrazka po angielsku

opis obrazka angielski

In this picture I can see a young woman, who is sitting on the sofa, next to her boyfriend. The woman is reading a book and the boy is playing computer game. They are having casual clothes – jeans and t-shirts. I think, that the boy on this picture is very handsome. He has got curly, brown, short hair and a small nose. His eyes are small and blue. A woman has got long, straight, blonde hair and blue eyes. They seem to be happy and relaxed. In the background I can see a big window and a flower. I think, I told everything about this picture.

Tłumaczenie opisu:

Na obrazku widzę młodą dziewczynę siedzącą na kanapie obok swojego chłopaka. Dziewczyna czyta książkę a chłopak gra w grę komputerową. Oboje mają wygodne ubrania – jeansy i bluzki. Sądzę, że chłopak na tym obrazku jest bardzo przystojny. On ma kręcone, brązowe, krótkie włosy i mały nos. Jego oczy są małe i niebieskie. Dziewczyna ma długie, proste, blond włosy i niebieskie oczy. Oboje wydają się być szczęśliwi i zrelaksowani. W tle widzę duże okno i kwiatek. Sądzę, że powiedziała(e)m już wszystko o tym obrazku.

Przy opisie obrazka może być także pomocna znajomość liczb oraz kolorów po angielsku.

Obrazek do opisania – przykład nr 2

opis obrazka po ang

I want to describe this beautiful picture. In this picture you can see a little child and the dog. They are sitting on the sofa. The dog is very small and brown. He has long ears, dark-brown eyes and funny nose. He looks a little bit sleepy. The child is sitting next to the dog. We can’t see its face, but I think that it’s a girl. She is wearing pink bunny slippers, pink leggings, purple T-Shirt and grey blouse. She is holding her hand on dog’s head. I suppose that they are watching TV together. In the background I can see a bookshelf with some books on it.

Tłumaczenie:

Chciałabym opisać ten piękny obrazek. Na obrazku możesz zobaczyć małe dziecko i psa. Oni siedzą na kanapie. Pies jest bardzo mały i brązowy. Ma długie uszy, ciemno-brązowe oczy i śmieszny nosek. Wygląda na śpiącego. Dziecko siedzi obok psa. Nie widzimy jego twarzy ale uważam, że jest to dziewczynka. Ona ma na sobie różowe królicze kapcie, różowe leginsy, fioletową bluzkę i szarą bluzę. Trzyma rękę na głowie psa. Przypuszczam, że oglądają razem telewizje. W tle widzę półkę, na której jest trochę książek.

Mamy nadzieję, że opisy zdjęć i obrazków po angielsku przydadzą się Wam na maturze.

Angielskie słownictwo i zwroty do opisywania obrazka

Słownictwo, które zastosujemy w opisie obrazka (ilustracji, zdjęcia) oceniane jest pod względem jego bogactwa, poprawności leksykalnej i gramatycznej, oraz poprawności wymowy i płynności wypowiedzi.

Wydrukuj zwroty – opis ilustracji w pdf

In the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się
In this picture I can see – na obrazku widzę
This picture shows – ten obrazek przedstawia
The picture makes – zdjęcie sprawia, że
The photo was taken in – zdjęcie zostało zrobione w
In the first/second picture… – na pierwszym/drugim obrazku…
Both pictures show – oba obrazki przedstawiają
In the middle/centre (of the picture) – na środku (obrazka)
In the left/right, upper/lower corner – w lewym/prawym, górnym/dolnym rogu
In the foreground – na pierwszym planie
In the background – w tle
At the top/in the upper part – na górze
At the bottom/in the lower part– na dole
On the left/right – z lewej/prawej strony
Next to – obok
In front of – z przodu
Behind – za
Between – pomiędzy
On – na
In – w
Opposite – naprzeciwko
He/she is wearing… – on/ona nosi…
They seem to be… – oni wydają się …
He/she is happy/sad – on/ona jest wesoły/smutny
Nothing else comes to my mind. – Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
I think that is all. – Sądzę, że to wszystko.
I think, I told everything about this picture. – Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.