Wady i zalety oglądania telewizji

Przykładowe wady i zalety oglądania telewizji

zalety

Advantages and disadvantages of watching Television.

Watching television is very popular. You can watch it everywhere and anytime you want. Some people say, that watching TV is a waste of time and that television is the root of all evil. On the other hand, some people are addicted to television and spend a lot of time in front of the screen. Who is right and who is wrong?

The advantages of watching TV:

– It gives us access to all kinds of information and it is the most effective medium to deliver the information to large numbers of people very quickly.
– By watching international news, we always know what’s going on in our world.
– It can be a good way to help people learn a foreign language.
– Some channels offer educational programs that can increase our knowledge.
– It is a cheap and easy source of entertainment.
– We can follow the latest trend by watching the fashion and modelling shows.
– Some shows can motivate people to realize dreams or goals.
– It can make people feel less lonely.

The disadvantages of watching TV:

– Watching too much television is bad for our health and it is potentially a waste of time.
– Too much TV can lead to sleep difficulties, behavior problems, lower grades and obesity.
– It can be addictive.
– It makes people more violent.
– TV-watching can change the structure of a child’s brain and cause lower verbal intelligence.
– It cuts people from the real world. People become lazy, instead of doing sports they watch TV.
– It creates unrealistic expectations.
– It is designed to make you feel bad so you will buy products that make you feel better.

To conclude, television time can both positively and negatively affect the viewer. It all depends on who is watching, what they are watching, and for how long.

Tłumaczenie:

Wady i zalety oglądania telewizji.
Oglądanie telewizji jest bardzo popularne. Można ją oglądać, kiedy i gdzie się tylko chce. Niektórzy uważają, że oglądanie telewizji to strata czasu oraz że jest ona źródłem wszelkiego zła. Z drugiej strony są osoby on niej uzależnione, które spędzają przed szklanym ekranem większość swojego czasu. Kto ma rację a kto się myli?

Zalety oglądania telewizji:
– Telewizja daje nam dostęp do wszelkiego rodzaju informacji i jest jednym z najefektywniejszych mediów, które szybko przekazują informacje do dużej ilości osób.
– Dzięki oglądaniu międzynarodowych wiadomości zawsze wiemy, co dzieje się na świecie.
– Może być pomocna przy nauce języka obcego.
– Niektóre kanały oferują programy edukacyjne, zwiększające naszą wiedzę.
– Jest tanim i łatwym źródłem rozrywki.
– Dzięki telewizji możemy śledzić bieżące trendy.
– Niektóre programy pomogą motywować ludzi do realizowania swoich marzeń i celów.
– Może sprawiać, że ludzie czują się mniej samotni.

Wady oglądania telewizji:
– Zbyt częste oglądanie telewizji ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i jest stratą czasu.
– Zbyt długie oglądanie telewizji może prowadzić do problemów ze snem, problemów behawioralnych, niższych ocen oraz otyłości.
– Telewizja uzależnia.
– Sprawia, że ludzie są bardziej agresywni.
-Oglądanie telewizji może zmienić strukturę dziecięcego mózgu i spowodować zmniejszenie inteligencji werbalnej.
– Odcina ludzi od realnego świata. Ludzie stają się leniwi i zamiast uprawiać sport wolą oglądać telewizję.
– Kreuje nierealne oczekiwania.
– Jej celem jest sprawienie, żebyś czuł się gorzej tak, żebyś kupował produkty, które sprawią, że poczujesz się lepiej.
Podsumowując: telewizja może mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na odbiorców. Wszystko zależy od tego kto ogląda, co jest oglądane i jak długo.

Wady i zalety mieszkania w mieście znajdziecie tutaj.