Zestaw ćwiczeń

stopniowanie ćwiczenie
Wybór właściwego stopnia przymiotnika, np.: She is ________ girl in the city ...
Wybór własciwej formy czasownika "to be", np.: You ____ interested in shopping ...
Wybór właściwej formy czasownika "to have", np.: ____ you got a computer? ...
Wybór polskiego znaczenia dni tygodnia, np.: Czy Friday to niedziela? ...
godziny po angielsku
It's quarter past ten a.m. Która to godzina? ...
What colour is it? Wybierz odpowiedź ...
Wpisz usłyszaną liczbę ...
Wpisz usłyszane litery lub słowa ...
Rozumienie tekstu czytanego (Reading). Jim should get off at the second stop, to get to the post office by bus. (Y/N) ...
Wybór właściwego zaimka w pytaniu szczegółowym, np.: ____ do you go home? ...
Wybór właściwego przyimka, np.: What are you dreaming ___ ? ...
Użycie some i any z rzeczownikami, np. I have ___ orange juice in my glass ...
Użycie przedimków a/an/some. I would like ____ rice for my lunch. I would like ____ egg for my breakfast ...