Jak i kiedy używać „some”, „any”

Podziel się ze znajomymi:

Kiedy używamy „some”, a kiedy „any” oraz ćwiczenie

kiedyuzywac

„Some” i „any” służą do wyrażenia bliżej nieokreślonej ilości. Używa się ich zarówno z rzeczownikami policzalnymi (people – ludzie, books – książki, sweets – cukierki), jak i niepoliczalnymi (coffee – kawa, meat – mięso, rice – ryż) w liczbie mnogiej.

Zastosowanie „some”

Z rzeczownikiem policzalnym w l.mnogiej oznacza „kilka”. Z rzeczownikiem niepoliczalnym oznacza „trochę”.
Występuje:
– w większości zdań twierdzących,
– w pytaniach, kiedy uważamy, że znamy odpowiedź,
– z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w l. mnogiej – some money (trochę pieniędzy), some rice (trochę ryżu), som books (trochę książek),
– przy składaniu propozycji (patrz – uwaga poniżej*).

Zastosowanie „any”

Z rzeczownikiem policzalnym/niepoliczalnym w zdaniach przeczących oznacza „żaden”
Z rzeczownikiem policzalnym/niepoliczalnym w pytaniach oznacza „jakiś”
Z rzeczownikiem policzalnym/niepoliczalnym w zdaniach twierdzących oznacza „jakikolwiek”

Słówka „any” używamy w następujących przypadkach:
– w przeczeniach z partykułą „not” – w takich zdaniach „any” podkreśla zaprzeczenie
– w pytaniach, na które nie znamy odpowiedzi (*jednak niektóre zdania pytające nie są pytaniami o informację, lecz propozycjami – w takim zdaniu nie użyjemy „any”, lecz „some”)
– w zdaniach twierdzących wyłącznie w znaczeniu „jakikolwiek”

some (trochę, kilka) any (jakiś, żaden)
rzeczowniki policzalne l. poj. x
rzeczowniki policzalne l.mn. x x
rzeczowniki niepoliczalne x x
zdania twierdzące x x
pytania x x
przeczenia x

 

Przykłady użycia:

She gave me some sweets. – Ona dała mi trochę cukierków.
There is some milk in the fridge. – W lodówce jest trochę mleka.
Did he give you some tea? – Czy on dał Ci kawy?
Would you like some coffee? – Napijesz się kawy? (wiem, że tak)
Would you like some help? – Czy potrzebujesz pomocy? (wiem, że potrzebujesz)
I haven’t got any money. – Nie mam żadnych pieniędzy.
I don’t need any help. – Nie potrzebuję żadnej pomocy.
Have you got any money? – Czy masz jakieś pieniądze?
Can you see any people? – Czy widzisz jakiś ludzi?
You can take any book you want. – Możesz wziąć jakąkolwiek książkę tylko chcesz.

Ćwiczenie some/any

0%

Mr. and Mrs. Smith haven't got ___ children.

Dobrze! Źle!

Are there ___ letters for him?

Dobrze! Źle!

I have ___ orange juice in my glass.

Dobrze! Źle!

Bill is going to buy ___ fruits.

Dobrze! Źle!

Would you like ___ tea?

Dobrze! Źle!

We haven't got ___ flowers in the garden at the moment.

Dobrze! Źle!

Have you got ___ brother or sister?

Dobrze! Źle!

Mary hasn't got ___ money.

Dobrze! Źle!

I want ___ cheese.

Dobrze! Źle!

Can I have ___ water, please?

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki: