liczba mnoga rzeczowników

Liczba mnoga rzeczowników w angielskim

Podziel się ze znajomymi:

Liczba mnoga w języku angielskim – tworzenie

liczbamnoga

W języku angielskim istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzymy ją za pomocą końcówki -s dodanej do liczby pojedynczej rzeczownika, np.:

dog – dogs
year – years

Wyjątki dotyczące tworzenia liczby mnogiej

Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę: -s, -ss, -ch, -sh, -x, liczbę mnogą tworzy się przez dodanie do końcówki -es

a fox – foxes (lisy)
a watch – watches (zegarki)

Rzeczowniki kończące się na -o w liczbie mnogiej mają najczęściej końcówkę -es

a tomato – tomatoes (pomidory)
a potato – potatoes (ziemniaki)

W rzeczownikach obcych lub zapożyczonych kończących się na -o dodajemy końcówkę -s

a piano – pianos (pianina)
a kilo – kilos (kilogramy)

Rzeczowniki o końcówkach -f, -fe w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę -ves

a wife – wives (żony)
a knife – knives (noże)
a life – lives (życia)

Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na -y, w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę -ies

a baby – babies (dzieci)
a lady – ladies (damy)

Jeśli jednak przed -y znajduje się samogłoska, wystarczy dodać samo -s

a day – days (dni)
a toy – toys (zabawki)

Jednak uwaga na:

Rzeczowniki mające taką samą liczbę pojedynczą, co mnogą

fish – ryba, ryby
sheep – owca, owce
fruit – owoc, owoce

Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

trousers – podnie,shorts – szorty
scissors – nożyczki,clothes – ubranie
jeans – dżinsy

Czasowniki mające zupełnie inną liczbę mnogą niż pojedynczą

a man – men (mężczyźni)
a woman – women (kobiety)
a child – children (dzieci)
a mouse – mice (myszy)
a foot – feet (stopy)
a tooth – teeth (zęby)