Liczba mnoga rzeczowników w angielskim

Liczba mnoga w języku angielskim – tworzenie

liczbamnoga

W języku angielskim istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzymy ją za pomocą końcówki -s dodanej do liczby pojedynczej rzeczownika, np.:

dog – dogs
year – years

Wyjątki od tej zasady przedstawia poniższa tabela wydrukuj (pdf):

Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę: -s, -ss, -ch, -sh, -x, liczbę mnogą tworzy się przez dodanie do końcówki -es a fox – foxes (lisy),
a watch – watches (zegarki)
Rzeczowniki kończące się na -o w liczbie mnogiej mają najczęściej końcówkę -es a tomato – tomatoes (pomidory),
a potato – potatoes (ziemniaki)
W rzeczownikach obcych lub zapożyczonych kończących się na -o dodajemy końcówkę -s a piano – pianos (pianina),
a kilo – kilos (kilogramy)
Rzeczowniki o końcówkach -f, -fe w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę -ves a wife – wives (żony),
a knife – knives (noże),
a life – lives (życia)
Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na -y, w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę -ies

Jeśli jednak przed -y znajduje się samogłoska, wystarczy dodać samo -s:

a baby – babies (dzieci),
a lady – ladies (damy)

a day – days (dni),
a toy – toys (zabawki)

Ale:

Rzeczowniki mające taką samą liczbę pojedynczą, co mnogą fish – ryba, ryby,
sheep – owca, owce,
fruit – owoc, owoce.
Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej trousers – podnie,shorts – szorty,
scissors – nożyczki,clothes – ubranie,
jeans – dżinsy.
Czasowniki mające zupełnie inną liczbę mnogą niż pojedynczą a man – men (mężczyźni),
a woman – women (kobiety),
a child – children (dzieci),
a mouse – mice (myszy),
a foot – feet (stopy),
a tooth – teeth (zęby).