daty po angielsku

Daty po angielsku

Podziel się ze znajomymi:

Często zastanawiamy się jak przedstawić daty po angielsku? Przy nauce podawania dat w języku angielskim należy pamiętać o tym, że nie ma jednego, uniwersalnego sposobu ich wyrażania. Pierwszym elementem niezbędnym do prawidłowego określania dat, jest nauka podawania roku.

Jak podajemy daty po angielsku

W języku angielskim, inaczej niż w języku polskim, daty z odczytuje się dzieląc je na pół:

1854 – eighteen fifty–four
1976 – nineteen seventy–six
1443 – fourteen forty–three
1025 – ten twenty–five

Od powyższej reguły istnieje jednak kilka wyjątków:

 • Nowe stulecia:
  1900 – nineteen hundred
  1700 – seventeen hundred
 • Tysiąclecia (czytamy je jak liczebniki główne):
  2002 – two thousand (and) two
  2018 – two thousand (and) eighteen
  1002 – one thousand (and) two
 • Daty z zerem na trzeciej pozycji („oh” czytamy, jako „oł”)
  1502 – fifteen oh two
  1805 – eighteen oh five
  1601 – sixteen oh one

O datę po angielsku pytamy

What date is (it) today?
What day is it today?
What’s the date today?

Jeżeli chcemy słownie podać datę

możliwe warianty to:
– December 2nd, 2018 (czyt.: December the second, two thousand (and) eighteen)
– 2nd December, 2018 (czyt.: the second of December, two thousand (and) eighteen)
– December 2, 2018 (czyt.: December two, two thousand (and) eighteen)

Sposoby zapisywania daty

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego daty zapisujemy w następującej kolejności: dzień/miesiąc/rok,
czyli np. 8 grudnia 2018 zapisujemy jako:
– 8.12.2018
– 8 December 2018
– 8th December 2018
– the 8th of December 2018
– the 8th of December, 2018

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego daty zapisujemy jako: miesiąc/dzień/rok,
czyli np. 8 grudnia 2018 zapisujemy jako:
– 12.8.2018
– December 8, 2018

UWAGA!
W przypadku lat i miesięcy stosujemy przyimek 'in’ (in 1999, in March).
W przypadku pełnych dat, dni tygodnia i święta stosujemy przyimek „on” (on 15th March 1988, on Friday)

Przydatne słówka i zwroty związane z podawaniem dat:

When were you born? – Kiedy się urodziła(e)ś?
I was born on 29th May 2001 – Urodziła(e)m się 29.05.2001 roku
I was born on May 24 – Urodziła(e)m się 24 maja.
When is your name day? – Kiedy masz imieniny?
My name day is on 21st of April – Moje imieniny są 21 kwietnia.
year – rok
decade – dekada
century – wiek
The 17th centaury – XVII wiek
millennium – tysiąclecie

Przy określaniu dat w języku angielskim może być pomocna znajomość dni tygodnia po angielsku oraz liczebników porządkowych.