Tą stronę przegląda teraz 7 gości ✩ Lista najlepszych

Jak przedstawić daty po angielsku?

daty po angielsku

O datę po angielsku pytamy:

What date is (it) today? lub What day is it today?
Odpowiadamy na przykład: Today is the fourth of April.
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie ma jednego, uniwersalnego sposobu ich wyrażania.

Jeżeli chcemy wyrazić datę słowami, możliwe warianty to:

– December 2nd, 2015 (czyt.: December the second, two thousand and fifteen)
– 2nd December, 2015 (czyt.: the second of December, two thousand and fifteen)
– December 2, 2015 (czyt.: December two, two thousand and fifteen)

Sposoby zapisywania daty w postaci cyfrowej:

– dzień/miesiąc/rok np. 2/12/2015 (2nd December, 2015)
– miesiąc/dzień/rok np. 12/2/2015 ( December 2nd, 2015)

Ważnym elementem w określaniu dat w języku angielskim jest podawanie roku, który zazwyczaj czytany jest poprzez podzielenie go na pół (czyli zupełnie inaczej niż ma to miejsce w języku polskim) np. 1854 czytamy jako eighteen fifty four.
Wyjątek stanowią:
– daty z zerem na trzeciej pozycji np. 1608 – sixteen oh eight („oh” czytane jest jako „ou” i oznacza „zero”)
– nowe stulecia np.1900 – nineteen hundred
– rok 1000 + np.1002 – one thousand (and) two
– rok 2000 + np. 2002 – two thousand (and) two

UWAGA! Gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się danego dnia używamy przyimka „on” oraz dnia jako liczby porządkowej.

Przy określaniu dat w języku angielskim może być pomocna znajomość liczebników.