Opis pokoju po angielsku

Opis pokoju – zasady ogólne

Opis pomieszczenia powinien składać się z trzech części:

1. Wprowadzenia – w którym powinny zostać zawarte informacje o tym, co to za miejsce i z jakiego powodu akurat je mamy zamiar opisać
2. Części głównej – zawierającej szczegółowy opis pomieszczenia wg. zasady „od ogółu do szczegółu”
3. Zakończenia – czyli podsumowania dotychczasowych informacji wraz z własna opinia na temat opisywanego miejsca

Przy opisywaniu pokoju należy pamiętać o tym, że:

każdy paragraf powinien zostać napisany w osobnym akapicie i zawierać zdanie główne prezentujące jego zawartość
opis powinien zawierać takie elementy jak kolor, wielkość, wyposażenie oraz detale związane ze zmysłami opisujące nastrój i atmosferę panującą w danym miejscu.

Przykładowy opis pokoju po angielsku

My room is on the second floor of the house, between the room of my parents and my brother’s room. It’s my sanctuary from the outside – not very big, but I like it very much.
The walls of my room are blue, the ceiling is white, and the floor is brown. On the right side of my room there is my bed. Above the bed hangs a beautiful, old clock. Opposite the bed is large window with light blue curtains. Next to the bed there is a bookcase, a desk and 2 chairs. My desk is wooden. There are a laptop, yellow lamp and some school books on my desk. Above the desk there is a bookshelf and some family pictures. On the left side of the room there is a wardrobe with a big mirror. On the floor there is a small, colorful carpet I spend a lot of time in my room. It is my pleasure. Everything here is set by my idea, that’s why I like it very much.

Tłumaczenie:

Mój pokój znajduje się na drugim piętrze domu, pomiędzy pokojem moich rodziców i mojego brata. Mój pokój jest moim schronieniem przed światem zewnętrznym – nie jest duży ale bardzo mi się podoba. Ściany mojego pokoju są niebieskie, sufit jest biały, a podłoga brązowa. Po prawej stronie stoi łóżko. Nad łóżkiem wisi piękny, stary zegar. Naprzeciwko łóżka znajduje się duże okno z jasno-niebieskimi zasłonami. Obok łóżka stoi się półka na książki, biurko i 2 krzesła. Moje biurko jest drewniane. Na biurku leży laptop, żółta lampka i kilka podręczników. Nad biurkiem wisi półka i kilka zdjęć rodzinnych. Po lewej znajduje się szafa z dużym lustrem. Na podłodze leży mały, kolorowy dywan. Spędzam bardzo dużo czasu w moim pokoju. Uwielbiam go. Wszystko jest w nim ułożone zgodnie z moim pomysłem, dlatego tak bardzo go lubię.

Opis pokoju – przykład 2

opispokoju

Though my room isn`t very large I can say that it is perfect for me. It has grey walls and white celling. The floor is made of wood. There is a colorful carpet on the floor.My bedroom is also a place of studyfor me, so you can see a desk with computer and one chair near the window. Not far from the desk there is my bed, near it stands a bed-side table with the small lamp on it. I like playing guitar and I make it as often as possible, so my guitar lays usually on my bed. There are also 3 pillows on it.
The blue wardrobe and two bookshelves with various books are on the left side of my room. In my opinion my room is very comfortable, light and modern. It is always filled with the sounds of my favourite music. Here there are a lot of beautiful things that make it cool. For example, big window with light-green curtain and a few cars on the shelves. In general, I like my bedroom and I always feel myself comfortable in it.

Tłumaczenie:

Mimo, iż mój pokój nie jest bardzo duży, mogę powiedzieć, że jest dla mnie idealny. Ma szare ściany i biały sufit. Podłoga jest drewniana. Na podłodze znajduje się kolorowy dywan. Moja sypialnia jest dla mnie także miejscem do nauki, więc blisko okna można zobaczyć biurko z komputerem i jedno krzesło. Niedaleko biurka znajduje się łóżko, obok łóżka stoi szafeczka na której stoi lampa. Lubię grać na gitarze i robię to tak często, jak jest to możliwe, zatem gitara zazwyczaj leży na moim łóżku. Na łóżku znajdują się również 3 poduszki. Niebieska szafa i 2 półki na książki są po lewej stronie pokoju. Uważam, że mój pokój jest bardzo wygodny, słoneczny i nowoczesny. Jest zawsze wypełniony dźwiękiem mojej ulubionej muzyki. Jest w nim wiele pięknych rzeczy, które sprawiają, że pokój jest jeszcze fajniejszy. Jest to np. duże okno z zielonymi zasłonami i kilka samochodów na półkach. Ogólnie rzecz ujmując lubię moją sypialnię i zawsze czuję się w niej swobodnie.

Zwroty pomocne przy opisie pokoju po angielsku

on the left po lewej
on the right po prawej
in the middle na środku
next to obok
in front of przed
between pomiędzy
opposite naprzeciwko
a comfortable sofa wygodna sofa
a big TV screen duży ekran TV
family pictures zdjęcia rodzinne
walls ściany
holiday souvenirs pamiątki wakacyjne
alarm clock budzik
table stół
phone telefon
picture obrazek
curtains zasłony
drapes firanki
wardrobe szafa
chest of drawers komoda
cupboard szafka
dressing table toaletka
radiator kaloryfer
lamp lampa
sofa kanapa
pillow poduszka
sheets pościel
duvet kołdra
bookshelf regał na książki
carpet dywan
cd player odtwarzacz płyt
chair krzesło
armchair fotel
in old style w starym stylu
stylish stylowy
modern nowoczesny
extravagant nowatorski
comfortable wygodny
well-equipped dobrze wyposażony
tiny malutki