Ćwiczenia

Dni tygodnia

Wybór polskiego znaczenia dni tygodnia, np.: Czy Friday to niedziela?

godziny po angielsku

Godziny

It’s quarter past ten a.m. Która to godzina?

Kolory

What colour is it? Wybierz odpowiedź

Liczby

Wpisz usłyszaną liczbę

Alfabet

Wpisz usłyszane litery lub słowa