Ćwiczenia

Dni tygodnia

Wybór polskiego znaczenia dni tygodnia, np.: Czy Friday to niedziela?

Godziny

It’s quarter past ten a.m. Która to godzina?

Kolory

What colour is it? Wybierz odpowiedź

Liczby

Wpisz usłyszaną liczbę

Alfabet

Wpisz usłyszane litery lub słowa