Angielski online

Kurs i pomoce do nauki angielskiego

Kurs ang online

english-online.pl skierowany jest do uczących się języka angielskiego. Zawiera kurs Angielski online dla początkujących oraz materiały pomocnicze do nauki: słówka i zwroty, opisy i wypracowania.

Portal podzielony jest na kilka części.

Kurs angielski online:

Przeznaczony dla początkujących, na poziomie Pre A1. Kursy angielskiego online oraz egzaminy Cambridge English Qualifications, np. na poziomie Starters zawsze cieszyły się dużą popularnością. W naszym kursie zwróciliśmy uwagę na budowanie wszystkich sprawności językowych, a więc czytania i pisania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu.

Krótkie ćwiczenia z angielskiego:

Pozwalają w ciekawy sposób doskonalić znajomość języka – między innymi słownictwa i najbardziej przydatnych zagadnień gramatycznych.

Część z opisami, słówkami i typowymi zwrotami:

Zawiera między innymi bogaty zestaw opisów po angielsku (opis obrazka, osoby, pokoju, dnia czy swojego hobby), porady i przykłady jak napisać pocztówkę lub zaproszenie po angielsku oraz zasady pisania e-maila, listu formalnego, ale też takich dokumentów jak cv po angielsku lub listu motywacyjnego. Można skorzystać z dostępnych przykładów oraz typowego słownictwa i gotowych zwrotów – na przykład dni tygodnia. Znajdziecie tutaj też słówka i zwroty po angielsku z różnych dziedzin: życzenia, liczby po angielsku lub określanie godziny czy daty. Nie zapomnieliśmy o niezbędnej gramatyce, jednak przedstawionej w możliwie prosty sposób oraz wzbogaconej przykładami.

Nauka języka angielskiego w przyjazny sposób