neither nor kontrukcja

„Neither… nor” – konstrukcja i przykłady

Podziel się ze znajomymi:

Konstrukcja neither… nor stosowana jest w celu zestawienia ze sobą dwóch (lub więcej) negatywnych koncepcji i może być stosowana zarówno w zdaniach pojedynczych, jak i złożonych. Mogą w niej występować rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz zaimki. Konstrukcja ta stosowana jest w celu zestawienia ze sobą dwóch (lub więcej) negatywnych koncepcji i może być stosowana zarówno w zdaniach pojedynczych, jak i złożonych.

Neither… nor (ani…, ani…) – zasady użycia

Używając „neither… nor” należy uważać, żeby nie popełnić błędu podwójnej negacji, ponieważ wyrażenie „neither… nor” już samo w sobie ją zawiera:

  • I neither play the guitar nor the piano – Nie gram ani na gitarze, ani na pianinie
  • She will go neither to Berlin nor to London – Ona nie pojedzie ani do Berlina, ani do Londynu
  • Agnieszka can speak neither German nor English – Agnieszka nie potrafi mówić ani po niemiecku, ani po angielsku
  • He can find his dog neither in the living room nor in the kitchen – On nie może znaleźć psa ani w salonie, ani w kuchni
  • I like neither mayonnaise nor mustard nor ketchup – Nie lubię ani majonezu, ani musztardy, ani keczupu
neither in the living room
He can find his dog neither in the living room nor in the kitchen

Neither… nor w liczbie pojedynczej

Jeżeli w zdaniu, w którym użyto spójnika „neither… nor” oba podmioty wyrażone są w liczbie pojedynczej, czasownik również występuje w liczbie pojedynczej:

  • Neither he nor she wants to play the piano – Ani on, ani ona nie chce grać na pianinie
  • Neither mum nor dad will come to pick you up – Ani mama, ani tata nie przyjedzie po Ciebie.

Neither… nor w liczbie mnogiej

W przypadku, gdy choć jeden z podmiotów w zdaniu, w którym użyto spójnika „neither… nor” występuje w liczbie mnogiej, czasownik również przyjmuje liczbę mnogą:

  • Neither the candy nor the pies are ready. – Ani cukierki, ani ciastka nie są gotowe.