there is there are

There is/there are – konstrukcja zdań i przykłady

Kiedy używać there is, there are

konstrukcja there is, are

“There is/There are” używamy, gdy chcemy wskazać, gdzie coś się znajduje, przy czym:

“there is” używamy dla liczby pojedynczej (jest, znajduje się)
„there are” dla liczby mnogiej (są, znajdują się)

Konstrukcja zdań i przykłady

Budowa zdania oznajmującego z „there is/are” wygląda następująco:

There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania – dla liczby pojedynczej.
There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania – dla liczby mnogiej.
Np. There is a cat on the table/There are three books on the table.

Przeczenia z wyrażeniem “there is/are” budujemy poprzed dodanie słówka „not” po „is/are”
Np. There isn`t a cat on the table.
Pytania buduje się poprzez przeniesienie „is/ are” na początek zdania
Np. Is there a cat on the table?

Ćwiczenie z konstrukcją There is / There are

Uzupełnij zdania.