odmiana fall

Odmiana czasownika fall

Podziel się ze znajomymi:

Czasownik fall oznacza po angielsku „spaść” lub „upaść” i należy do czasowników nieregularnych. Oznacza to, że w tym wypadku form past tense oraz past participle nie tworzymy poprzez dodanie końcówki ed, jak w przypadku czasowników regularnych. Poza podstawowym znaczeniem używany jest również jako element tak zwanych czasowników frazowych, w których ma zupełnie inne znaczenie. Jak odmieniać ten czasownik i w jakich czasach poszczególne formy znajdą zastosowanie?

Past tense – fell

Formą przeszłą czasownika fall jest fell, a używamy jej w zdaniach twierdzących podstawowego czasu przeszłego, czyli w Past Simple. W zdaniach przeczących i pytaniach pojawia się operator did, a w związku z tym czasownik wraca do swojej pierwszej formy. Na przykład:

She fell over two hours ago. – Ona przewróciła się dwie godziny temu.

Did she fall over two hours ago? – Czy ona przewróciła się dwie godziny temu?

She didn’t fall over two hours ago. – Ona nie przewróciła się dwie godziny temu.

House prices fell last year. – Ceny domów spadły w zeszłym roku.

Did house prices fall last year? – Czy ceny domów spadły w zeszłym roku?

House prices didn’t fall last year. – Ceny domów nie spadły w zeszłym roku.

Past participle – fallen

Past participle powszechnie nazywana jest jako trzecia forma czasowników nieregularnych i stosuje się ją przede wszystkim w przypadku czasów Present Perfect, Past Perfect i Future Perfect. W tym wypadku czasownik fall zmienia się na fallen, a forma ta nie zmienia się w zdaniach przeczących i pytaniach. Na przykład:

Our soldiers have fallen to the enemy. –  Nasi żołnierzy wpadli w ręce wroga.

Have our soldiers fallen to the enemy? – Czy nasi żołnierze wpadli w ręce wroga?

Our soldiers haven’t fallen to the enemy. – Nasi żołnierze nie wpadli w ręce wroga.

It had fallen to me to organize the party before she joined us. – Organizacja imprezy spadła na mnie zanim ona do nas dołączyła.

Had it fallen to me to organize the party before she joined us? – Czy organizacja imprezy spadła na mnie zanim ona do nas dołączyła?

It hadn’t fallen to me to organize the party before she joined us. – Organizacja imprezy nie spadła na mnie zanim ona do nas dołączyła.

They will have fallen to each other by the end of the day. – Wpadną sobie w objęcia przed końcem dnia.

Will they have fallen to each other by the end of the day? – Czy wpadną sobie w objęcia przed końcem dnia?

They won’t have fallen to each other by the end of the day. – Oni nie wpadną sobie w objęcia przed końcem dnia.

Present participle – falling

Dodanie końcówki ing do czasownika pozwala na stworzenie imiesłowu w formie przymiotnika czy też formy ciągłej w czasach Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous czy Future Perfect Continuous. W czasach tych końcówka ing nie jest usuwana w pytaniach i zdaniach przeczących. Na przykład:

Falling leaves look amazing this autumn. – Spadające liście wyglądają niesamowicie tej jesieni. (falling użyty jako przymiotnik)

I am falling in love with you. – Zakochuję się w tobie. (czasownik frazowy fall in love – zakochiwać się)

She has been falling out with him for a few hours. – Ona kłóci się z nim od kilku godzin. (czasownik frazowy fall out – kłócić się)

Our baby was falling asleep when we were leaving. – Nasze dziecko zasypiało, kiedy wychodziliśmy.

It had been falling out of fashion before she was born. – To wychodziło z mody zanim ona się urodziła.

His hair will be falling out after chemotherapy. – Jego włosy będą wypadały po chemioterapii.