kiedy do does

Kiedy „do”, a kiedy „does” w zdaniu?

Często zastanawiamy się kiedy użyć do a kiedy does. Dotyczy to zazwyczaj okresu początków naszej nauki angielskiego. Poniżej krótkie wyjaśnienie.

„Do” oraz ”does” to dwie formy jednego czasownika w czasie teraźniejszym. Znajomość zasad używania tych dwóch czasowników jest niezwykle istotna dla każdego, kto chce opanować dobrze język angielski.

Kiedy użyć ”do”, a kiedy ”does”?

Choć ”do” i ”does” to odmiany tego samego czasownika, warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach ich zastosowanie będzie nieco inne. W czasie Present Simple obie odmiany oznaczają ”robić”.
Od czego zależy użycie ”do” i ”does”? Jest to zależne między innymi od odmiany tego czasownika przez osoby.

Odmiana to do w języku angielskim wygląda w sposób następujący:
I do
you do
he does
she does
it does
we do
you do
they do

Różnice w zastosowaniu czasownika ”do” oraz ”does”

Choć oba czasowniki teoretycznie oznaczają to samo, to jednak ich zastosowanie w niektórych przypadkach jest nieco odmienne. Choć znaczenie jest takie samo, to warto wiedzieć, że ”do” może być traktowany jako czasownik dynamiczny i posiłkowy, podobnie jak ”does” z tym że ten ostatni z rzeczownikami występuje jedynie w liczbie pojedynczej.

”Do” używany jest z zaimkami osobowymi takimi, jak I, you, we, they, natomiast ”does”używa się z he, she oraz it.
Oba czasowniki mogą by wykorzystywane to tworzenia pytań. Przy użyciu ”does”w rzeczowniku głównym zanika końcówka -s lub -es. Dokładnie taka sama zasada obowiązuje przy tworzeniu przezeń z tymi dwoma czasownikami. Czasownik ”does” nie może być wykorzystywany w trybie rozkazującym.

Każda osoba, która chce mówić dobrze po angielsku i poznać perfekcyjnie ten język powinna zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest prawidłowe użycie operatorów. Równie ważna jest także znajomość czasów i ich prawidłowego użycia. Zasady użytkowania ”do” oraz ”does”są stosunkowo proste, a zapamiętanie ich to już pierwszy krok na drodze do nauki prawidłowego posługiwania się językiem angielskim.

Odmiana oraz pytania i przeczenia z użyciem czasownika posiłkowego „to do” – tutaj