Przyimki czasu i czasowniki z przyimkami w angielskim

Podziel się ze znajomymi:

Przyimki czasu (in on at) w języku angielskim

przyimkiczasu

Przyimka „in” używamy, kiedy mówimy o:

– okresie czasu: wieki, lata, miesiące, pory roku, pory dnia (in May, in (the) winter, in the afternoon)
– ogólnym okresie czasu (in the past)

Przyimka „on” używamy, kiedy mówimy o:

– dniach tygodnia (on Friday)
– datach (on 24th of September)

Przyimka „at” używamy, kiedy mówimy o:

– konkretnej godzinie (at 5 o`clock)
– porze dnia widzianej, jako punkt w czasie (at midnight, at the weekend)
– okresie świąt (at Christmas)
– w wyrażeniach takich jak: „at the moment” (w tym momencie), „at this time” (w tym czasie), „at the beginning/end” (na początku/końcu)

Czasowniki z przyimkami w angielskim: wydrukuj (pdf)

W języku angielskim niektóre czasowniki wymagają użycia po nich określonego przyimka. Często używane wyrażania czasownikowo – przyimkowe to:

take care of – opiekować się kimś/czymś
think of – myśleć o
dream of – marzyć o kimś/czymś
agree to – zgodzić się na coś
listen to – słuchać czegoś
belong to – należeć do kogoś/czegoś
talk/ speak to – rozmawiać z kimś
apologise to – przeprosić kogoś
answer to – odpowiedzieć na
ask for – prosić o
wait for – czekać na
pay for – płacić za
hope for – mieć nadzieję na
thank for – dziękować za
forgive for – wybaczyć coś
look/ search for – szukać czegoś
laugh at – śmiać się z
smile at – uśmiechać się do
look at – patrzeć na
dream about – śnić/marzyć o
think about – myśleć o
talk about – mówić o
hear about – słyszeć o
choose between – wybierać między
look after – opiekować się
protect somebody/something from – chronić kogoś/coś przed
translate from – tłumaczyć z
depend on – zależeć od
rely on – polegać na, opierać się na
believe in – wierzyć w
trust in somebody/something – ufać komuś/czemuś
agree with – zgadzać się z
compare with – porównywać z