Opis siebie

opissiebie

Przykładowy opis siebie po angielsku

My name is John. I come from Poland. I was born on December 12th in Lublin, but I live with my parents and two younger sisters in Warsaw now. I’m 16 years old, so I go to M. Skłodowska – Curie high school.
I’m short, but well-built. I have short, dark hair, small, green eyes and big nose. People say, that I look like my grandfather, when he was younger. I usually wear casual clothes, because they are more comfortable than elegant ones. I think, that I’m quite shy person. I like spending time with my friends, but I don’t like to talk with people I don’t know very well. Moreover, I’m very optimistic, cheerful, patient and helpful. I always try to be happy and I smile a lot. I In my free time I usually go to the cinema, play computer games, read books and meet with my friends. I want to be a doctor in the future.

Tłumaczenie:

Nazywam się John. Po chodzę z Polski. Urodziłem się 12 grudnia w Lublinie, jednak aktualnie mieszkam z rodzicami i 2 młodszymi siostrami w Warszawie. Mam 16 lat i uczęszczam do liceum im. M. Skłodowskiej-Curie. Jestem niewysoki ale dobrze zbudowany. Mam krótkie, ciemne włosy, zielone, małe oczy i duży nos. Ludzie mówią, że przypominam mojego dziadka, kiedy ten był młodszy. Zazwyczaj ubieram sportowe urania, gdyż są one bardziej wygodne od rzeczy eleganckich. Uważam, że jestem osobą dosyć wstydliwą. Lubię spędzać czas z przyjaciółmi, jednak nie lubię rozmawiać z osobami, których dobrze nie znam. Co więcej jestem osoba optymistyczną, radosną, cierpliwą i pomocną. Zawsze staram się być wesoły i dużo się uśmiecham. W wolnym czasie zazwyczaj chodzę do kina, gram na komputerze, czytam książki i spotykam się z przyjaciółmi. W przyszłości chciałbym zostać lekarzem.

Opis siebie – inny przykład

My name is Aleksandra Kowalska and I’m 23 years old. I was born on September 26th in Lublin, Poland. At the age of 10 I moved with my family to Berlin, Germany. I like Berlin because it’s one of the most exciting and interesting cities in the world. Berlin is also a great place to study.
I’m quite tall and slim. I have pale complexion, medium-length, fair and wavy hair. My face is round, my eyes are green and my lips are thin. I have many freckles on my face. My mum says that I’m attractive. I like wearing elegant clothes, like a dress and shoes with high heels. I like wearing jewellery. My friends say that I’m creative, funny, outgoing and curious about everything. However, I don’t like too much noise and I prefer to be alone in a quiet place sometimes. I like dancing. I have dance lessons once a week. In my free time I meet with my friends, read books and play computer games.

Tłumaczenie:

Nazywam się Aleksandra Kowalska i mam 23 lata. Urodziłam się 23 września w Lublinie, Polska. W wieku 10 lat przeprowadziłam się z rodzicami do Berlina, Niemcy. Lubię Berlin ponieważ jest to jedno z bardziej ekscytujących i interesujących miast na świecie. Berlin jest również idealnym miejscem do studiowania. Jestem dość wysoka i szczupła. Mam jasną cerę, średniej długości, jasne i kręcone włosy. Moja twarz jest okrągła, oczy są zielone a usta wąskie. Na twarzy mam dużo piegów. Moja mama mówi, że jestem atrakcyjna. Lubię nosić eleganckie ubrania, takie jak sukienka i buty na wysokim obcasie. Lubię nosić biżuterię. Moi przyjaciele mówią, że jestem kreatywna, zabawna, towarzyska i ciekawa wszystkich rzeczy. Niemniej, nie lubię zbyt dużego hałasu i czasami preferuję być sama w cichym miejscu. Lubię tańczyć. Raz w tygodniu chodzę na lekcje tańca. W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi, czytam książki i gram w gry komputerowe.

Przykład opisu osoby po angielsku znajdziesz tutaj.