Zalety uprawiania sportu po angielsku

Podziel się ze znajomymi:

Wypracowanie (rozprawka) po angielsku – Zalety uprawiania sportu

zaletysportu

Benefits of sports and games.
The fact that sport is good for our mind, body and spirit is known by most of us. However, very often this knowledge is limited and that is the reason why people prefer to stay at home rather than exercise. What are the most important benefits of sport? First of all, it reduces body fat and helps us to control our body weight. People who are regular players of any sport are naturally leaner and faster. Playing sports has also a positive effect on the immune system. It improves blood circulation and removes toxins. Sport is actually the best form of working out for muscles. Thanks to physical activity muscles and bones become stronger, our body fitter and we have more energy. Moreover, exercising helps us to be in a better mood and refreshes our souls. It also trains our minds to think calmly and find new strategies to deal with problems. Another benefit of playing sports is that it helps us to build good relationship with people. Through sports we can meet people with similar interests and hobbies. I think, that for all of these reasons, it is always a great decision to get involved in the sports arena.

Tłumaczenie wypracowania:

Zalety uprawiania sportu i grania w gry.
Większość z nas wie, że sport jest dobry dla naszego umysłu, ciała i duszy. Mimo to, bardzo często ta wiedza jest niewystarczająca, co prowadzi do tego, że ludzie zamiast trenować, wolą siedzieć w domu. Jakie są największe korzyści związane z uprawianiem sportu? Po pierwsze, sport pomaga zredukować i kontrolować naszą masę ciała. Ludzie, którzy regularnie trenują są smuklejsi i szybsi. Uprawianie sportu ma również pozytywny wpływ na nasz system odpornościowy. Polepsza krążenie krwi i usuwa toksyny. Sport jest aktualnie najlepszą formą treningu dla mięśni. Dzięki ćwiczeniom fizycznym nasze mięsnie i kości stają się mocniejsze, nasze ciało sprawniejsze, a my mamy więcej energii. Co więcej, trening polepsza nasz nastrój, oczyszcza duszę oraz usprawnia nasz umysł poprzez konieczność spokojnego myślenie i znajdowania nowych strategii, w celu rozwiązywani problemów. Kolejną zaletą uprawiania sportów jest to, że łączą ludzi ze sobą. Dzięki nim możemy poznać osoby o podobnych zainteresowaniach i hobby. Uważam, że z wyżej wymienionych powodów warto zaangażować się uprawianie sportu.