stopniowanie angielskich przymiotników

Stopniowanie przymiotników angielskich

Jednym z kluczowych aspektów nauki języka angielskiego jest umiejętność poprawnego stopniowania przymiotników. Dzięki temu możemy precyzyjnie opisywać różne przedmioty, sytuacje czy emocje, możemy określić, czy coś jest mniej lub bardziej wilgotne, słone lub słodkie.

Na początek, warto przypomnieć, że przymiotniki w języku angielskim mają trzy stopnie:

  • stopień równy (positive degree),
  • stopień wyższy (comparative degree) i
  • stopień najwyższy (superlative degree).

Rodzaje stopniowania przymiotników w angielskim

  1. regularne
  2. opisowe
  3. nieregularne

1. Przy stopniowaniu regularnym przymiotników

posługujemy się przyrostkami -er i -est.
Końcówkę -er używamy w stopniu wyższym przymiotnika natomiast w stopniu najwyższym stosujemy końcówkę -est dodając przed czasownikiem słowo „the”, np.:

old – older – the oldest (stary – starszy – najstarszy)

W ten sposób stopniuje się:
– przymiotniki jednosylabowe (np. small – smaller – the smalest mały – mniejszy – najmniejszy)
– dwusylabowe zakończone na -y, gdzie w stopniu wyższym i najwyższym -y zamienia się w -i (np. easy – easier – the easiest łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy)

stopniowanie young
Przykład stopniowania przymiotnika „young” w angielskim – stopień najwyższy: I’m the youngest sister

UWAGA! Jeżeli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, końcowa spółgłoska jest podwajana (np. big – bigger – the biggest duży – większy – największy)

2. Stopniowanie opisowe przymiotników angielskich

polega na dodaniu przed przymiotnikiem wyrazów „more” i „most”, np.:

beautiful – more beautiful – the most beautiful
(piękny – piękniejszy – najpiękniejszy)

W ten sposób stopniuje się wszystkie przymiotniki dwusylabowe (z wyjątkiem kończących się na -y) oraz te o większej ilości sylab.

3. Przymiotniki angielskie stopniowane nieregularnie

good – better – the best (dobry – lepszy – najlepszy)
bad – worse – the worst (zły – gorszy – najgorszy)
old – elder – the eldest (stary – starszy – najstarszy) – wyłącznie dla relacji wiekowych w rodzinie
much/many – more – the most (dużo – więcej – najwięcej)
little – less – the least (mało – mniej – najmniej)

UWAGA. Istnieje też grupa przymiotników, których zazwyczaj się nie stopniuje np.: right, left, wrong, straight, perfect, unique, fatal, universal, blind, final, alive, awful, black, correct, dead, enormous, excellent, freezing, furious, huge, immediately, impossible, pregnant, terrible, whole.

Ćwiczenie ze stopniowania przymiotników

0%

Sam is ________ in our family.

Dobrze! Źle!

Jane is _____ than Bill.

Dobrze! Źle!

His computer is ________ than mine.

Dobrze! Źle!

This is _____ book he has ever read.

Dobrze! Źle!

Today is _____ day in my life.

Dobrze! Źle!

His brother is _____ than my sister.

Dobrze! Źle!

She is ________ girl in the city.

Dobrze! Źle!

I'm the _____ .

Dobrze! Źle!

This film is ________ than the last one.

Dobrze! Źle!

This dog is _____ than my dog.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki: