stopniowanie ćwiczenie

Stopniowanie przymiotników

Angielski – stopniowanie przymiotników

stopniowanieangielski

Istnieją trzy rodzaje stopniowania przymiotników angielskich:
1) regularne
2) opisowe
3) nieregularne

Przy stopniowaniu regularnym

posługujemy się przyrostkami -er i -est.
Końcówkę -er używamy w stopniu wyższym przymiotnika natomiast w stopniu najwyższym stosujemy końcówkę -est dodając przed czasownikiem słowo „the”, np.:

old – older – the oldest (stary – starszy – najstarszy)

W ten sposób stopniuje się:
– przymiotniki jednosylabowe (np. small – smaller – the smalest mały – mniejszy – najmniejszy)
– dwusylabowe zakończone na -y, gdzie w stopniu wyższym i najwyższym -y zamienia się w -i (np. easy – easier – the easiest łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy)
UWAGA! Jeżeli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, końcowa spółgłoska jest podwajana (np. big – bigger – the biggest duży – większy – największy)

Stopniowanie opisowe

polega na dodaniu przed przymiotnikiem wyrazów „more” i „most”, np.:

beautiful – more beautiful – the most beautiful
(piękny – piękniejszy – najpiękniejszy)

W ten sposób stopniuje się wszystkie przymiotniki dwusylabowe (z wyjątkiem kończących się na -y) oraz te o większej ilości sylab.

Przymiotniki stopniowane nieregularnie

good – better – the best (dobry – lepszy – najlepszy)
bad – worse – the worst (zły – gorszy – najgorszy)
old – elder – the eldest (stary – starszy – najstarszy) – wyłącznie dla relacji wiekowych w rodzinie
much/many – more – the most (dużo – więcej – najwięcej)
little – less – the least (mało – mniej – najmniej)

UWAGA. Istnieje też grupa przymiotników, których zazwyczaj się nie stopniuje np.: right, left, wrong, straight, perfect, unique, fatal, universal, blind, final, alive, awful, black, correct, dead, enormous, excellent, freezing, furious, huge, immediately, impossible, pregnant, terrible, whole.

Ćwiczenie ze stopniowania – sprawdź swoją wiedzę

0%

Jane is _____ than Bill.

Dobrze! Źle!

Today is _____ day in my life.

Dobrze! Źle!

This film is ________ than the last one.

Dobrze! Źle!

Sam is ________ in our family.

Dobrze! Źle!

This is _____ book he has ever read.

Dobrze! Źle!

His computer is ________ than mine.

Dobrze! Źle!

This dog is _____ than my dog.

Dobrze! Źle!

She is ________ girl in the city.

Dobrze! Źle!

I'm the _____ .

Dobrze! Źle!

His brother is _____ than my sister.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki: