Stopniowanie przymiotników

0%

This dog is _____ than my dog.

Dobrze! Źle!

Sam is ________ in our family.

Dobrze! Źle!

This is _____ book he has ever read.

Dobrze! Źle!

Today is _____ day in my life.

Dobrze! Źle!

This film is ________ than the last one.

Dobrze! Źle!

His computer is ________ than mine.

Dobrze! Źle!

His brother is _____ than my sister.

Dobrze! Źle!

She is ________ girl in the city.

Dobrze! Źle!

Jane is _____ than Bill.

Dobrze! Źle!

I'm the _____ .

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki: