Jedzenie po angielsku

Tą stronę przegląda teraz 5 gości

Jedzenie i posiłki po angielsku (Meals)

jedzenieposiłki

   breakfast/for breakfast
   lunch
   dinner
supper – kolacja

Słówka związane z jedzeniem i posiłkami

   apple
   banana
   bean
   bread
   burger
   cake
   carrot
   chicken
   chips
   chocolate
   coconut
   drink
   eat

   egg

   food
   fruit
   grape
   ice cream
   juice
   kiwi
   lemon
   lemonade
   lime
   mango
   meat
   meatballs
   milk
   onion
   orange
   pea
   pear
   pie
   pineapple
   potato
   rice
   sausage
   sweets
   tomato
   watermelon

🎧 Zakup warzyw i owoców (słownictwo)

Some garlic, a kilo and a half of tomatoes, one kilo of zucchini and three onions, some grapes, a kilo of green beans, a kilo of cherries and a kilo of strawberries.

🎧 Do you like orange juice?

EN
Do you like lemonade and orange juice, Sam?
Well, I like lemonade but I don’t like orange juice.
Oh, I see. Do you like fruit?
Yes.
What’s your favourite fruit?
My favourite fruit is mango.
PL
Czy lubisz lemoniadę i sok pomarańczowy, Sam?
Cóż, lubię lemoniadę, ale nie lubię soku pomarańczowego.
Rozumiem. Czy lubisz owoce?
Tak.
Jaki jest twój ulubiony owoc?
Moim ulubionym owocem jest mango.

🎧 Mark likes burgers

EN
What would you like for dinner, Mark?
I would like some chips.
Would you like chips and burger?
Yes. I like burgers.
So do I!
PL
Co chciałbyś na obiad, Mark?
Chciałbym trochę frytek.
Czy chcesz frytki i burgera?
Tak. Lubię hamburgery.
Ja też!

🎧 Milk for breakfast

EN
Would you like an egg for breakfast, Jill?
Yes. Can I have lemonade, please?
No, you can’t. You can have milk.
OK. Thanks dad. I like milk.
PL
Czy chcesz jajko na śniadanie, Jill?
Tak. Czy mogę prosić lemoniadę?
Nie, nie możesz. Możesz dostać mleko.
Dobrze. Dzięki tato. Lubię mleko.

Przykład wypracowania lub wypowiedzi po angielsku nt. jedzenia

My favorite meal
I think that my favourite meal is breakfast. I like it because of its variety and atmosphere. From Monday to Friday I must go to school very early (at about 7:15 o’clock) that’s why I must eat quite fast and simple. I usually have cheese sandwich or cereals with milk then. But Saturdays and Sundays have their own rules. I wake up later and eat breakfast with my family. I set the table, my father makes a lot of pancakes with chocolate, peanut butter and banana. My mum prepares bacon, eggs, sausages, grilled tomatoes, mushrooms and toasts. The table is always full of delicious food and something to drink (water, orange juice, tea, coffee). We enjoy our meals, eat slowly and talk with each other. We are happy and have a really good mood. After breakfast, we usually go for a long walk or just sit at home and play games. I love our family breakfast routine.

Tłumaczenie

Mój ulubiony posiłek
Uważam, że śniadanie jest moim ulubionym posiłkiem. Lubię je z powodu różnorodności i atmosfery. Od poniedziałku do piątku chodzę do szkoły bardzo wcześnie (ok. 7.15) dlatego też muszę jeść szybko i nieskomplikowanie. Zazwyczaj jem wtedy kanapkę z serem lub płatki z mlekiem. Jednak soboty i niedziele rządzą się własnymi prawami. Wstaję wtedy później i jem śniadanie z moją rodziną. Ja nakrywam do stołu, tata robi dużą ilość naleśników z czekoladą, masłem orzechowym i bananem. Moja mama przygotowuje bekon, jajka, kiełbaski, grillowane ziemniaki, grzyby oraz tosty. Stół jest zawsze pełen przepysznego jedzenia i czegoś do picia (wody, soku pomarańczowego, herbaty, kawy). Podczas śniadania delektujemy się naszymi posiłkami, jemy wolno i rozmawiamy ze sobą. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i mamy dobry humor. Po śniadaniu idziemy zazwyczaj na długi spacer, lub też zostajemy w domu i gramy w gry. Uwielbiam nasze rodzinne zwyczaje śniadaniowe.

☑ Wybierz a/an/some

0%

I would like ____ egg for my breakfast.

Dobrze! Źle!

I would like ____ rice for my lunch.

Dobrze! Źle!

I would like ____ pineapple.

Dobrze! Źle!

I would like ____ tomato.

Dobrze! Źle!

I would like ____ ice cream.

Dobrze! Źle!

Musisz jeszcze poćwiczyć

Żeby zaliczyć ćwiczenie minimum 3 odpowiedzi muszą być prawidłowe. Powodzenia!

Sprawdź swoje wyniki:
Brawo

Gratulacje![ptracker-toggle]

Sprawdź swoje wyniki: