list motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku

Podziel się ze znajomymi:

Celem listu motywacyjnego (cover letter) po angielsku jest nie tylko uzupełnienie naszego CV, ale przede wszystkim zwrócenie potencjalnemu pracodawcy uwagi na naszą kandydaturę.
Pisząc list motywacyjny powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym, z jakiego powodu aplikujemy na dane stanowisko oraz dlaczego ze wszystkich kandydatów pracodawca powinien wybrać właśnie nas.

cel listu motywacyjnego
Pamiętaj jaki jest cel listu motywacyjnego!

Nasz list motywacyjny w języku angielskim nie powinien zawierać powtórzeń z CV.

Powinien być:

  • napisany językiem formalnym;
  • poprawny pod względem ortografii i składni;
  • napisany krótko, zwięźle i na temat (optymalna objętość listu motywacyjnego to jedna strona A4);
  • powinien podkreślać nasze mocne strony, zawierać powód, dla którego aplikujemy na dane stanowisko i być odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawcy;
  • zawierać odpowiedź na pytanie w jaki sposób nasze kompetencje i doświadczenie mogą przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Przykład listu motywacyjnego po angielsku

St. Benedicts Elementary School
10 Washington Street
London, E18 6NF
Tel.: 0100 500 200

Joanna Nowak
Granitowa Street
20-005 Łódź
Tel.: 600 111 111

Łódź, 24 September 2023

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my interest in applying for the elementary school teaching position that has been posted on the jobforyou.com website. After reading the job description I’m absolutely certain that I have all the experience and abilities that you are looking for.
Ever since I started teaching at the elementary school level, I have been passionate to three things: abilities to motivate students, supervisory skills and classroom control, organizational skills and planning – all requirements asked for in the job advert.
As a teacher, my main goal is to motivate students to do their best and to make learning more exciting and interesting. I`m convinced, that after my lessons every one of my students know what we are learning, why we are learning it, and how it applied to the world beyond the classroom.
I have a passion for working with children and could not imagine myself in any other profession.
I truly believe that we are all lifelong learners and would love the opportunity to share this belief with the students of the St Benedicts Elementary School.
Please let me know, if there are any other details you need. Meanwhile, I look forward to hearing for you.

Sincerely,
Joanna Nowak

Tłumaczenie:

Szkoła podstawowa im. Św. Benedykta
Ul. Waszyngtona 10
Londyn, E18 6NF
Tel.: 0100 500 200

Joanna Nowak
Ul. Granitowa
20-005 Łódź
Tel.: 600 111 111

Łódź, 24 września 2024

Szanowni Państwo.

Piszę, gdyż chciałam wyrazić swoje zainteresowanie ogłoszeniem z ofertą pracy dla nauczyciela szkoły podstawowej, zamieszczonego na stronie internetowej jobforyou.com
Po zapoznaniu się z Państwa ofertą, jestem przekonana, że posiadam niezbędne wykształcenie oraz umiejętności, których Państwo wymagają.
Odkąd rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej pasjonują mnie trzy rzeczy: sposoby motywowania uczniów do nauki, umiejętności superwizorskie i utrzymanie dyscypliny w klasie, planowanie i organizacja pracy – kwalifikacje odpowiadające wymaganiom stawianym przez Państwa szkołę.
Moim głównym celem jako nauczyciela, jest sprawienie, żeby nauka była bardziej ekscytująca i motywująca oraz zachęcenie do tego, żeby uczniowie dawali z siebie wszystko co najlepsze. Jestem przekonana, że po moich lekcjach, każdy z uczniów wie, czego się uczymy, z jakiego powodu się tego uczymy i jak to zastosować w życiu codziennym.
Praca z dziećmi jest moją pasją i nie wyobrażam sobie działalności zawodowej w innej profesji. Szczerze wierzę, że człowiek uczy się przez cale życie i mam nadzieję, że będę miała okazję podzielić się tym przekonaniem z uczniami szkoły podstawowej im. Św. Benedykta.

Proszę dać mi znać, czy potrzebują Państwo jeszcze jakiś informacji na mój temat. Czekam na kontakt.

Z poważaniem,
Joanna Nowak

Jak napisać list motywacyjny (cover letter) po angielsku

Aby ułatwić Wam napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim przedstawiamy poniżej jego proponowany układ oraz typowe słownictwo, które powinno się w nim znajdować. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne.

Budowa (układ) listu

A. Dane osobowe nadawcy powinny znajdować się w prawym górnym rogu dokumentu
B. Dane pracodawcy powinny zostać umieszczone nieco niżej, pod danymi nadawcy po lewej stronie.
C. Data powinna zostać mieszczona pod danymi pracodawcy po prawej stronie
D. Zwrot tytułowy
Jeśli nie znamy nazwiska osoby, do której piszemy, list zaczynamy od „Dear Sir/Madam” bądź „To all whom it may concern”
Jeśli znamy nazwisko osoby, do której piszemy, list zaczynamy od „Dear Mr Smith/ Dear Ms Smith”
Należy jednak pamiętać, że „Dear Sir/Madam” oraz „To all whom it may concern” to zwroty dość oficjalne, które nie ułatwiają nawiązania dobrej więzi. Dlatego zawsze kiedy to możliwe, należy stosować pozostałe zwroty wymienione powyżej.
E. Następnie precyzujemy, o jakie stanowisko się staramy i informujemy o załączonym CV.
F. Na kolejnym etapie piszemy o swoich zaletach oraz uzasadniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko.
G. Wyrażamy chęć spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
H. List motywacyjny kończymy wyrażeniem I look forward to hearing from you – Będę czekać na odpowiedź.
I. oraz oficjalnym zwrotem:
Yours faithfully, (jeśli list został zaczęty od Dear Sir/Madam)
Yours sincerely, (jeśli zwróciliśmy się do adresata po nazwisku)

Przydatne zwroty do napisania listu o pracę po angielsku

Dear Sir/Madam – Szanowny Pan/Pani
Dear Mr/Miss… (Nazwisko) – Szanowny Pan/Pani…

I am writing in response to your advertisement for… (stanowisko), which appeared in… (nazwa gazety, strony internetowej, itp.) on… (data) – Piszę w odpowiedzi na Wasze ogłoszenie o pracy w charakterze…, które ukazało się w… dnia….
I am writing to apply for the position of… – Piszę, aby ubiegać się o stanowisko…
I have the pleasure to apply for the advertised position of… – Mam przyjemność zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko…
I wish to apply for… – Chciał(a)bym ubiegać się o…
I am referring to your advertisement… – Piszę w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie…

I would like to work for you, in order to… – Chciał(a)bym dla Was pracować by…
I would be well suited to the position because… – Nadawał(a)bym się na to stanowisko, gdyż…
I believe I am well suited for this position, as… – Uważam, że dobrze pasuję na to stanowisko, gdyż…
My strengths are… – Moje zalety/mocne strony to…
I have experience in… – Mam doświadczenie w…
My skills include… – Wśród moich umiejętności są…

Working for you would be a privilege. – Praca dla Państwa byłaby zaszczytem.
I enclose my CV/Please find enclosed my CV – W załączeniu przesyłam życiorys.
Thank you for taking time to review my resume. – Dziękuję za rozważenie mojej kandydatury.

Please feel free to contact me if you need more information. – Proszę o kontakt ze mną, jeśli potrzebuje Pan/Pani więcej informacji.
Please let me know if there are any other details you need. – Proszę dać mi znać, czy potrzebują Państwo jeszcze jakiś informacji na mój temat.

I would be happy to come for an interview. – Z przyjemnością przyjdę na rozmowę kwalifikacyjną.
I am available for an interview on… – Jestem dostępny do rozmowy kwalifikacyjnej… (dni, kiedy możemy).
Yours faithfully/sincerely, – Z poważaniem, (kiedy nie znamy nazwiska odbiorcy/kiedy znamy nazwisko odbiorcy).

Przykład CV po angielsku dostępny jest tutaj.