liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe po angielsku z wymową

Liczebniki porządkowe (ang. Ordinal Numbers) odpowiadają na pytanie „który” i określają kolejność w jakiej coś się pojawia.
W języku angielskim liczebniki te tworzymy poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –th.
Wyjątek stanowią angielskie liczebniki pierwszy, drugi oraz trzeci, które tworzy się w sposób nieregularny i trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć.

Skróty liczebników po angielsku

1st, first – pierwszy
2nd, second – drugi
3rd, third – trzeci

kolejne tworzymy już w sposób opisany powyżej, czyli regularnie – poprzez dodanie końcówki –th

4th, fourth – czwarty
5th, fifth – piąty
6th, sixth – szósty
7th, seventh – siódmy
8th, eighth – ósmy
9th, ninth – dziewiąty
10th, tenth – dziesiąty
11th, eleventh – jedenasty
12th, twelfth – dwunasty
13th, thirteenth – trzynasty
14th, fourteenth – czternasty
15th, fifteenth – pietnasty
16th, sixteenth – szesnasty
17th, seventeenth – siedemnasty
18th, eighteenth – osiemnasty
19th, nineteenth – dziewiętnasty

Tworzenie liczebników porządkowych z pełnych dziesiątek polega na zamianie „y” na „ie” oraz dodaniu końcówki –th:

20th, twentieth – dwudziesty
30th, thirtieth – trzydziesty
40th, fortieth – czterdziesty
50th, fiftieth – pięćdziesiąty
60th, sixtieth – sześćdziesiąty
70th, seventieth – siedemdziesiąty
80th, eightieth – osiemdziesiąty
90th, ninetieth – dziewięćdziesiąty

100th, one hundredth – setny
1000th, one thousandth – tysięczny
1001st, one thousand and first – tysiąc pierwszy

Liczebniki dwu i więcej członowe tworzy się poprzez zmianę ostatniego członu na liczebnik porządkowy. Cyfrę dziesiątek i jedności należy oddzielić myślnikiem.

21st, twenty–first – dwudziesty pierwszy
22nd, twenty–second – dwudziesty pierwszy
23rd, twenty–third – dwudziesty trzeci
24th, twenty–fourth – dwudziesty czwarty
29th, twenty–ninth – dwudziesty dziewiąty
55th, fifty–fifth – pięćdziesiąty piąty

W przypadku liczb wielocyfrowych do oddzielenia grup trzycyfrowych używamy przecinka.

2224th, two thousand, two hundred and twenty–fourth
9999th, nine thousand, nine hundred and ninety–ninth

pierwszy drugi trzeci po angielsku
Angielskie liczebniki porządkowe w praktyce: pierwszy, drugi i trzeci na mecie

Przed liczebnikiem porządkowym zazwyczaj używamy przedimka „the”

Wymowa liczebników po angielsku

Możesz też posłuchać przykładów liczebników porządkowych w angielskim: first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor.

 

Znajomość liczebników w języku angielskim przydaje się podczas:

  • podawania dat
  • podawania ułamków po angielsku, np.: 1/5 one fifth (jedna piąta), 3/7  three sevenths (trzy siódme)
  • podawania imion władców i papieży, np. William the Fourth

Liczby po angielsku z wymową i ćwiczeniami znajdziecie tutaj.

Ćwiczenie z liczebników porządkowych

Przed Tobą 6 zadań. Powodzenia!