Liczebniki porządkowe po angielsku z wymową

Liczebniki porządkowe po angielsku oraz skróty

liczebniki-angielski

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „który” i określają kolejność w jakiej coś się pojawia.

W języku angielskim tworzymy je poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –th.

Wyjątek stanowią liczebniki 1-3, które tworzy się w sposób nieregularny:

1st, first – pierwszy
2nd, second – drugi
3rd, third – trzeci

4th, fourth – czwarty
5th, fifth – piąty
6th, sixth – szósty
7th, seventh – siódmy
8th, eighth – ósmy
9th, ninth – dziewiąty
10th, tenth – dziesiąty
11th, eleventh – jedenasty
12th, twelfth – dwunasty
13th, thirteenth – trzynasty
14th, fourteenth – czternasty
15th, fifteenth – pietnasty
16th, sixteenth – szesnasty
17th, seventeenth – siedemnasty
18th, eighteenth – osiemnasty
19th, nineteenth – dziewiętnasty

Tworzenie liczebników porządkowych z pełnych dziesiątek polega na zamianie „y” na „ie” oraz dodaniu końcówki –th:

20th, twentieth – dwudziesty
30th, thirtieth – trzydziesty
40th, fortieth – czterdziesty
50th, fiftieth – pięćdziesiąty
60th, sixtieth – sześćdziesiąty
70th, seventieth – siedemdziesiąty
80th, eightieth – osiemdziesiąty
90th, ninetieth – dziewięćdziesiąty

100th, one hundredth – setny
1000th, one thousandth – tysięczny
1001st, one thousand and first – tysiąc pierwszy

Liczebniki dwu i więcej członowe tworzy się poprzez zmianę ostatniego członu na liczebnik porządkowy. Cyfrę dziesiątek i jedności należy oddzielić myślnikiem.

21st, twenty–first – dwudziesty pierwszy
22nd, twenty–second – dwudziesty pierwszy
23rd, twenty–third – dwudziesty trzeci
24th, twenty–fourth – dwudziesty czwarty
29th, twenty–ninth – dwudziesty dziewiąty
55th, fifty–fifth – pięćdziesiąty piąty

W przypadku liczb wielocyfrowych do oddzielenia grup trzycyfrowych używamy przecinka.

2224th, two thousand, two hundred and twenty–fourth
9999th, nine thousand, nine hundred and ninety–ninth

Przed liczebnikiem porządkowym zazwyczaj używamy przedimka „the”

Wymowa

Możesz też posłuchać przykładów liczebników porządkowych w angielskim: first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor.


Liczby po angielsku z wymową i ćwiczeniami znajdziecie tutaj.

Czy znasz podstawy angielskiego?

5 losowo wybranych pytań ze 100