Czasy angielskie: budowa zdań, zastosowanie i ćwiczenia

O ile w języku polskim mamy do czynienia z trzema czasami gramatycznymi (czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły), o tyle w języku angielskim jest ich aż dwanaście, a to jeszcze nie koniec długiej listy gramatycznych wariantów w języku Szekspira.

Zestawienie angielskich czasów wraz z opisem – budową zdań twierdzących, pytań i przeczeń oraz użyciem danego czasu w języku angielskim. Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ćwiczenia.

future continuous

Future Continuous – budowa i użycie

W języku angielskim funkcjonuje dwanaście czasów gramatycznych, z czego cztery są czasami przyszłymi i wykorzystuje się je w różnych okolicznościach do mówienia o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Continuous, poznawany przez uczniów już na etapie szkoły podstawowej. Czym się charakteryzuje i kiedy znajduje zastosowanie? Kiedy używamy czasu Future Continuous? Future Continuous to czas […]

Future Continuous – budowa i użycie Read More »

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

W języku angielskim funkcjonuje aż dwanaście czasów gramatycznych. Dla porównania warto podkreślić, że w jest ich osiem w języku włoskim, siedem w języku hiszpańskim i tylko trzy w języku polskim, a mianowicie czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. O ile na początku nauki uczniowie uczą się przede wszystkim podstawowych czasów, takich jak Present Simple, Past Simple,

Future Perfect Continuous Read More »

Past Perfect Continuous – budowa i użycie

Czas Past Perfect Continuous należy do struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym i pozwala na znacznie precyzyjniejsze wyrażanie się, nie wspominając o większym prawdopodobieństwie na zdanie ważnych egzaminów z języka angielskiego. Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous? Past Perfect Conitinuous jest ciągłą wersją czasu Past Perfect Simple, którego używamy do mówienia o czynności z przeszłości w

Past Perfect Continuous – budowa i użycie Read More »

czasy angielskie

Czasy angielskie – zastosowanie i ćwiczenia

W języku angielskim występuję duża ilość czasów, o wiele większa niż w języku polskim. Związane jest to często z obawami z ich stosowaniem – wydaje się, że trudno jest się ich nauczyć. Właściwe stosowanie czasów angielskich wymaga przede wszystkim ich usystematyzowania (zbiorcze zestawienie najważniejszych czasów poniżej) i przećwiczenia. Podstawowe czasy w angielskim (czasy teraźniejsze, czasy

Czasy angielskie – zastosowanie i ćwiczenia Read More »

Past Simple – budowa zdania i ćwiczenia

Past Simple – budowa zdania Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym, przy użyciu którego możemy opisać wydarzenia, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości i informujemy rozmówcę kiedy coś się wydarzyło. Budowa zdań twierdzących, przeczeń i pytań w czasie Past Simple: Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające I watched

Past Simple – budowa zdania i ćwiczenia Read More »