Past Perfect Continuous – budowa i użycie

Czas Past Perfect Continuous należy do struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym i pozwala na znacznie precyzyjniejsze wyrażanie się, nie wspominając o większym prawdopodobieństwie na zdanie ważnych egzaminów z języka angielskiego.

Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous?

Past Perfect Conitinuous jest ciągłą wersją czasu Past Perfect Simple, którego używamy do mówienia o czynności z przeszłości w kontekście innej czynności lub wydarzenia z przeszłości. W czasie Past Perfect Simple możemy zatem mówić o czynności, która wydarzyła się w przeszłości przed jakimś innym wydarzeniem lub przed wykonaniem innej czynności. Co zmienia się w czasie Past Perfect Continuous? Tym razem mówimy o czynności, która nie została wykonana, tylko była wykonywana przed innym wydarzeniem w przeszłości i trwała przez jakiś czas, na przykład: „Jego mama szukała go przez kilka godzin zanim w końcu wrócił do domu”. W tym zdaniu pierwsza czynność trwała przez jakiś czas w przeszłości i działo się to przed innym wydarzeniem, czyli w tym wypadku powrotem chłopaka do domu.

Budowa zdania w czasie Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuos musi zawierać kilka elementów, abyśmy mogli stwierdzić z całą pewnością, że mamy do czynienia właśnie z nim. Elementami tymi są operator had been oraz czasownik z końcówką -ing. Operator ten pozostaje taki sam dla wszystkich osób, a z kolei wśród czasowników nie mogą znaleźć się tak zwane czasowniki statyczne, do których należą między innymi love, have, remember, wish czy hope. Ich pełna lista jest znacznie dłuższa i warto się z nią zaznajomić na tym etapie nauki. W przypadku tworzenia pytań dochodzi do inwersji, a więc przeniesienia jednej części zdania na początek. Tą częścią zdania jest had, które oczywiście może być poprzedzone słówkiem pytającym. Na przykład:

Had she been sleeping before you call her? – Czy ona spała zanim do niej zadzwoniłeś?
How long had she been waiting before the waiter came? – Jak długo czekała zanim przyszedł kelner?

Zdania w czasie Past Perfect Continuous bardzo często łączone są z czasem Past Simple, który używany jest w odniesieniu do późniejszej czynności czy wydarzenia z przeszłości. W związku z tym bardzo często używa się z nich określeń before (zanim) oraz after (po), aby uporządkować chronologię wydarzeń.

Przykłady zdań w czasie Past Perfect Continuous

zdanie past perfect continuous
Przykład zdania w Past Perfect Continuous: We had been dancing all night so we were tired.
  • Famous actors had been staying in prison for a few years before they were released. – Znani aktorzy pozostawali w więzieniu przez kilka lat zanim zostali zwolnieni. (W drugiej części Past Simple występuje w stronie biernej)
  • I had been calling you for hours before you finally answered. – Dzwoniłam do ciebie godzinami zanim w końcu odebrałeś.
  • I bought some souvenirs after I had been visiting the castle. – Kupiłam trochę pamiątek po zwiedzaniu zamku. (W tym zdaniu czas Past Simple znajduje się na początku, ale użycie słowa after zapewnia odpowiednią chronologię, a więc podmiot najpierw zwiedzał zamek, a dopiero później kupił pamiątki)
  • Someone had been using my shoes. They were dirty! – Ktoś używał moich butów. Były brudne! (W tych dwóch zdaniach pierwsze musi być stworzone w Past Perfect Continuous, ponieważ czynność ta musiała być wykonywana wcześniej w stosunku do drugiej)
  • We had been dancing all night so we were tired. – Tańczyliśmy całą noc, więc byliśmy zmęczeni.